Türk Müziği Akademik Çevresi’nin Değerli İlgilileri,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladığımız bugün Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) de 5. kuruluş yıldönümünün mutluluğu içerisindedir. Kuruluşundan bugüne TUMAC Türk Müziği’nin yazın alanına birçok değerli çalışmayla katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalar TUMAC web sayfasında; makaleler, izlenimler, her dem taze ve musikiye dair kategorileri içerisinde yer almaktadır. TUMAC bünyesinde yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmaları siz değerli ilgililere hatırlatmayı bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

YAZILAR

Makaleler

Ozan Baysal/7 Mart 2021

Kemal Karaosmanoğlu/1 Ocak 2021

Güzel Tuymova/18 Kasım 2020

Dave Fossum/19 Temmuz 2019

Serkan Günalçin/22 Eylül 2018

Osman Öksüzoğlu & M. Mercan Özkan/21 Haziran 2018

Ruhi Ayangil/18 Mayıs 2018

Kemal Karaosmanoğlu&Özer Özel

Nilgün Doğrusöz/18 Mayıs 2018

Fatma Adile Başer/18 Mayıs 2018

İzlenimler

Aslıhan Işıltan/19 Eylül 2021

Elif Özen/28 Eylül 2019

Eylül Doğan /11 Mart 2019

Elif Özen/22 Şubat 2019

  1. Kemal Karaosmanoğlu/12 Şubat 2019

Güncel Gürsel Artıktay/19 Aralık 2018

Ruhi Ayangil/17 Kasım 201

Elif Özen/22 Ekim 2018

Faruk Çalışkan/30 Ağustos 2018

·           Kapalıçarşı’da Kültürlerin Buluştuğu bir Dinleti: “İstanbul’un Ezgileri”

Elif Özen/9 Temmuz 2018

Her Dem Taze

·           Yürüyeceğimiz Yol – Halk Mecmuası

Ali Yayla&Zehra Yılmaz/9 Temmuz 2018

·           Yüzyıllar Boyu Müzik ve Müzikbilime Değen Hanımelleri…

Ruhi Ayangil/8 Mart 2020

·           Eugenia Popescu Judetz – “Tuna Boyunda Bir Düşün Peşinde”

Cenk Güray/8 Mart 2020

·           Kadın ve Müzik

Fazilet Bozkurt/8 Mart 2020

·           New York’ta Türkçe Şarkılar – Hikmet Feridun Es

Celal Volkan Kaya/7 Ocak 2019

·           Türkiye’deki Türk Sanat Müziği Ses Sistemi – Gültekin Oransay

M. Uğur Keçecioğlu/ 8 Ağustos 2018

·           Dârülelhân’ın İstikbali – Mahmut Ragıp Gazimihal

Celal Volkan Kaya/18 Mayıs 2018

·           Türk Mūsikīsinin Kısa Târihi – Mes’ud Cemil

Baki Enis Balakbabalar/18 Mayıs 2018

  Musikiye Dair

·           Ferid Alnar’ın Kütüphanesinden…

Serkan Günalçin/10 Kasım 2019

·           Müzikal Belleğin Asırlık İzleri: Selanik Şehrinde Bir Şark Kahvesi (Kafeneion to Anatolikon)

Eylül Doğan/11 Mart 2019

·           Ahir Zamanların Eğitim İhtiyaç, Değer ve Eğilimlerine “Gelenek” Karşılık Verebilir mi?

Erdem İlgi Akter/18 Mayıs 2018

BİLİM VE SANAT ETKİNLİKLERİ

TUMAC her ay düzenli olarak alanında uzman sanatçıların/bilim adamlarının konukluğuyla gerçekleşen “Bilim ve Sanat Etkinlikleri” adlı etkinlikle  ilgilerle buluşmaktadır. 29 Ocak 2019 tarihinde Dede Efendi Evi’nde başlayan Bilim ve Sanat Etkinlikleri serisi günümüze kadar düzenli olarak devam etmiştir. Bilimin ve sanatın devamlılığı düşüncesiyle pandemi koşullarında da çevrimiçi olarak devam etmiştir. Böylece bu değerli çalışmaların sosyal medyaya aktarımı sağlanmış ve bir arşiv niteliği kazanmışlardır.  TUMAC Bilim ve Sanat Etkinlikleri serisini günümüzde her ay çevrimiçi olarak sürdürmeye devam etmektedir. Bu etkinliklerin konuları ve sunumları gerçekleştiren değerli katılımcıları tekrar hatırlatmak isteriz.

·           1: “Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’nde Perdenin Ötesi” – Doç. Dr. Ozan Baysal / 26 Ocak 2019

·           2: “Nazarî Modeller Işığında Makam” – Doç. Dr. Okan Murat Öztürk / 16 Şubat 2019

·           3: “Frekans Okur-Yazarlığı” – Orçun Güneşer / 30 Mart 2019

·           4: “Rum Kaynaklarında Dede Efendi” – Dr. Miltiadis Pappas / 13 Nisan 2019

·           5: “Oryantalizm, Öz-Oryantalizm ve Türk Müziği” – Doç. Dr. Onur Güneş Ayas / 4 Mayıs 2019

·           6: “Bir Medeniyetin Aktarımında İki Üstâd: Yahyâ Kemâl ve Cinuçen Tanrıkorur” – Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar / 26 Ekim 2019

·           7: “Mevlevî Ayinleri ve Güfte Özellikleri” – Doç. Dr. Yakup Şafak / 30 Kasım 2019

·           8: “2000 Sonrası Klasik Kemençe Taksim İcralarında Yeni Yönelimler” – Dr. Aslıhan Özel / 28 Aralık 2019

·           9: “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Âşık Musikisinden İzler” – Dr. Süleyman Şenel / 25 Ocak 2020

·           10: “Kayıp Toprakların Türküleri: Adakale Türkülerini Geçmiş Araştırma ve Derleme Çalışmalarına Dayalı Olarak Tekrar Tahayyül Etmek” – Doç. Dr. Cenk Güray / 29 Şubat 2020

·           11: “Türk Musıkisinde Makam Uygulamaları” – Doç. Dr. Sühan İrden / 13 Haziran 2020

·           12: “Türk Makam Müziği’nde Perde Anlayışı ve Kanun Mandallama Modelleri” – Dr. Serkan Günalçin/ 4 Temmuz 2020

·           13: “Râst Kâr-ı Müşterek” – Prof. Ruhi Ayangil / 25 Temmuz 2020

·           14: “Türk Müziği Araştırmaları ve Yapay Zekâ” – Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu / 31 Ekim 2020

·           15: “Abdülkadir Merâgî’nin Şahruh Mirza’ya Sunduğu Bir Yazısı” – Dr. Bora Keskiner / 28 Kasım 2020

·           16: “Tarihsel Süreçte Ney Açkısı” – Prof. Dr. Ali Tan / 26 Aralık 2020

·           17: “Tanburi Cemil Bey ve Geleneğin İcadı” – Dr. Bekir Şahin Baloğlu / 30 Ocak 2021

·           18: “Zekai Dede’ye Dair Yeni Bilgiler” – Prof. Dr. Mustafa Koç / 27 Şubat 2021

·           19: “Türkiye’nin Müziklerinde Telif Hakları ve Sömürgecilik” – Doç. Dr. Dave Fossum / 20 Mart 2021

·           20: “Abdülbâkî Nâsır Dede” – Dr. Fatma Âdile Başer / 24 Nisan 2021

·           21: “Türkiye’de Müzik Araştırmalarına Bir İmkan Olarak Ekomüzikoji” – Doç. Dr. Ulaş Özdemir / 30 Ekim 2021

·           22: “New light on the Arab-Turkish musical exchange in the 19th century” – Dr. Salah Eddin Maraqa/ 27 Kasım 2021

·           23: “Eskideki Yeniyi Keşfetmek: Karadeniz Müzik Arşivi” – Prof. Dr. Abdullah Akat / 25 Aralık 2021

·           24: “Uygulamalı Etnomüzikoloji ve Kadınlar Dünyayı Çalıyor/Söylüyor Projesi” – Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı / 29 Ocak 2022

·           25: “Multidimensionality in Makam Musics” – Prof. Michael Ellison / 26 Şubat 2022

·           26: “Sesli Mimari ve Ritim Üzerine Güncel Denemeler” – Doç. Dr. Cevdet Erek / 26 Mart 2022

·           27: “Dındesyan’ın ‘Müziğin Unsurları’ Kitabı” – Doç. Dr. Sami Dural, Dr. Erdal Kılıç, Semih Özdemir / 30 Nisan 2022

·           28 :TUMAC Çalgı Yapım ve Organoloji Çalıştayı / 27 Mayıs 2022

·           29: “COVID Güncesi: Mücadele, Adaletsizlik, Dersler” – Prof. Dr. Ali Ergur / 29 Ekim 2022

·           30: “Almanya’da Mevlevîlik ve Mûsikî” – Dr. Osman Öksüzoğlu / 26 Kasım 2022

·           31: “Kevserî Mecmuası ve Kitabu İlmi’l-Musiki” – Doç. Dr. Gökhan Yalçın / 24 Aralık 2022

·           32: “Music and Liturgy in Istanbul’s Jewish Community” – Dr. Joseph Alpar / 28 Ocak 2023

·           33: “Introduction to ‘Dastgah’ Phenomenon: Music and Language” – Prof. Dr. Giultakin B. Shamilli / 25 Mart 2023

·           34: “The Relationship Between Arûz and Usûl in Ottoman Music” – Ersin Mıhçı / 29 Nisan 2023

TANBÛRî CEMİL BEY SEMPOZYUMU

TUMAC bünyesinde 7-9 Mayıs 2021 tarihinde; Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tanburi Cemil Bey Derneği’nin destekleriyle çevrimiçi olarak gerçekleşen “Doğumunun 150. Yılında Uluslararası “Üstad-ı Cihan“ Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu” Cemil Bey’in sanatına ve bilimine vurgu yapan çok değerli sunumların yer aldığı bir etkinlik olarak belleklerde yerini almıştır. TUMAC bu etkinlikle  Tanbûrî Cemil Bey’i hatırlamanın, yeni nesillere hatırlatmanın haklı gururu içerisindedir. Sempozyumun bildiri kitabı ise bu yılın başında hazırlanmış, TUMAC web sitesinde yayınlanarak okuyuculara sunulmuştur.  Sempozyumun tüm sunumlarına TUMAC web sitesi üzerindeki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.