TUMAC Yayın İlkeleri – Yazım Kuralları

Odak ve Kapsam

 • Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) portalı, yayım hayatına 2018 yılında başlayan, Türk Müziği’nin bilimsel olarak araştırılması, incelenmesi, derlenmesi ve sunulması amacı ile başta müzik bilimi olmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu, bilimsel araştırma, eğitim, uygulama ve yayın faaliyetleri ile seçkinleşen, gönüllülük esasına dayalı, bağımsız, müşterek ve akademik bir girişimdir.
 • Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen yazılar, Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.
 • İçerik editörleri gerekli gördüğü durumlarda yayın politikasına uygun gerekli düzeltmelerin yapılmasını yazarlardan isteyebilir.

Biçim Özellikleri

Gönderilen çalışmalar:

 • MS Word işlemcisinde yazılmalıdır.
 • Tablolar, çizelgeler ve resimler, yazıdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve yüksek çözünürlüklü olarak gönderilmelidir. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait bilgiler koyulmalıdır.

Dipnotlar ve Bibliyografya

 • TUMAC’ın referans göstermede kullandığı format, “Chicago Manual of Style, Author-Date” sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style’da belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
 • Metinlerde alıntılama yapıldığında referansların ilgili bölüme eklendiğinden emin olunmalıdır.
 • Yazarlar, kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir.

Etik Politikası

TUMAC’a gönderilen bir yazının yayımlanmak üzere kabul edilmesi aşağıdaki etik ve hukuki şartlar içerisinde gerçekleşir:

 • Tüm yazarlar yazının içeriği ve bu içeriğin TUMAC portalında yayımlanması için teslim edildiğini kabul etmektedir.
 • Yazının içeriği, çalışmanın ilgili olduğu alanda uzman ve sorumlu otoriteler tarafından değerlendirilerek onaylanmıştır.
 • Yayımlanmak üzere TUMAC’a gönderilmiş bir yazı, değerlendirme süreci içerisinde, başka herhangi bir yayım organına gönderilmemelidir.
 • Şayet TUMAC’a teslim edilen nüsha daha önce yayımlanmış şekil, tablo ve uzun metin blokları içeriyorsa, yazar, bunları kullanmak üzere söz konusu bilgilerin asıl telif sahiplerinden izin almalıdır. Telif hakkı bulunan unsurların tümü TUMAC’a teslim edilen nüshada uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Erişim Sistemi

 • TUMAC açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış yazı, makale ve değerlendirmelere www.tumac.org adresinden ulaşılabilir.