Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, Arizona State Üniversitesi Herberger Tasarım ve Sanat Enstitüsü Müzik, Dans ve Tiyatro Bölümü müzikoloji alanında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dave Fossum’un “Türkiye’nin Müziklerinde Telif Hakları ve Sömürgecilik” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21:00’da gerçekleşecek etkinlik, TUMAC-Mimsanat Akademisi Çevrimiçi Müzik Okulu Eğitim Koordinatörü, telif hakları uzmanı avukat ve müzikolog Semin Tunalı’nın moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.
Son zamanlarda etnomüzikologlar arasında ırkçılık ve sömürgeciliğin kalıcı etkileri ve bu fenomenlerin etnomüzikoloji alanını nasıl şekillendirdiğine yönelik ciddi tartışmalar yapılıyor. Bu sunum, Fossum’un Türkiye müzik endüstrisinde telif hakkının gelişimine ilişkin güncel araştırma projesini bu tartışma ışığında yeniden ele alıyor. Fossum, Türkiye’de telif hakkının gelişme sürecinin bazı yönlerden sömürge dinamiklerini yansıttığını savunuyor. Endüstri içerisindeki çeşitli aktörler, genellikle telif hakları politikasını oryantalist bir bakış açısıyla yorumluyor; bazı aktörler ise telif hakları politikasının enternasyonalist yönlerini uluslararası şirketlere fayda sağlamaya yönelik yeni-sömürge (neocolonial) stratejileri olarak görüyor. Sunum, Anadolu halk müziğinde yaratıcılığa dair fikirlerin içselleştirilmiş bir oryantalizmi yansıtıp yansıtmadığını da ele alıyor. Türkiye’deki müzisyenler, sanat müziği ve popüler müzikteki bireysel bestecilik anlayışından radikal bir farklılık içeren şekilde türkülerin, kolektif ve anonim bir yaratıcılık süreci içerdiğini sıklıkla vurguluyorlar. Bireysel ve kolektif yaratıcı süreçlerde varsayılan bu temel farklılık, Doğulu insanların Batılılardan daha ‘’kolektif’’ varsayıldığı oryantalist bir kinaye mi yansıtıyor? Sömürgeciliğin konuyla ilgili kendi analizlerini nasıl şekillendirdiğini yeniden sorgulayacak olan Fossum ayrıca, katılımcıları Türkiye’deki bir araştırmacı olarak kendi konumunu ve sömürgecilik tarihinin Türkiye’deki telif hakları ve yaratıcılık süreçlerini nasıl biçimlendirdiğini tartışmaya davet ediyor.

 


Doç. Dr. Dave Fossum

Arizona State Üniversitesi Herberger Tasarım ve Sanat Enstitüsü Müzik, Dans ve Tiyatro Bölümü’nde müzikoloji alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan Fossum, yüksek lisansını Wesleyan Üniversitesi Etnomüzikoloji bölümünde, doktorasını ise Brown Üniversitesi Etnomüzikoloji bölümünde tamamladı. Brown Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi, Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü (ARIT) ve Reed Vakfı’ndan burs ve hibeler de alan Fossum, Türkmen dutar sazı araştırmalarına 2004-2006 seneleri arası ABD Barış Gücü Gönüllüsü olarak çalıştığı Türkmenistan’da başlayarak Türkmenistan’daki geleneksel müzik üzerine makaleler yayınladı. Başta The Society for Ethnomusicology, Analytical Approaches to World Music ve the East Coast Semiotic Anthropology Conference olmak üzere çok sayıda uluslararası konferansta bildiriler sunan Fossum, “Time and the Author: Modernizing Musical Creativity and Intellectual Property in Turkey” başlıklı monografisi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin

Yorum Bırak