Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İstinye Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koç’un “Zekai Dede’ye Dair Yeni Bilgiler” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 27 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 21:00’da gerçekleşecek etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programı öğretim üyesi Prof. Ruhi Ayangil’in moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA
Sunumda, Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun Zekai Dede’nin çevresinden, bilhassa torunu Münir Bey’den derlediği malzemelerle Zekai Dede’nin bilinmeyen cepheleri ele alınacaktır.  Zekai Dede’nin son yirmi dört saati, Mevlevihanelerle münasebeti, verdiği icazetnameler, beste yapma usulü, meşkhanesi ve bu meşkhanede yetiştirdiği musikişinaslar, aile muhiti, vefatı bu notlarda yer alır.  Rauf Yekta’nın verdiği malumatı ileri taşıyan bu bilgilerle Zekai Dede biyografisi biraz daha zenginleşir.

 

Prof. Dr. Mustafa Koç

1969’da Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Hâlen İstinye Üniversitesi’nde çalışıyor. Çalışmaları arasında Bâleybelen: Muhyî–i Gülşenî İlk Yapma Dil, Aşçı Dede’nin Hatıraları I–IV (Eyyüp Tanrıverdi ile), Persenk ve Persenk Açıklaması, Ahlâk-ı Alâî, Tahbîzü’l-Mathûn: El-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi (Eyyüp Tanrıverdi ile), El-Okyanusu’l-Basit fi Tercemeti’l-Kamüsi’l-Muhit: Kamusu’l Muhit Tercümesi (Eyyüp Tanrıverdi ile) bulunuyor. Osmanlı Türkçesi, İstanbul Türkçesi, yapma diller, tıp tarihi, İstanbul tarihi, tasavvuf ve sözlük metinleri üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Koç, şu sıralar İstanbul tekkelerine ve tarikatlar tarihine dair araştırmalarıyla tanınan Cemalettin Server Revnakoğlu’nun benzersiz arşivi üzerine yaptığı çalışmayı kitaplaştırmakla meşgul.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin

Yorum Bırak