Yurtiçi

İnternet üzerinden üye olunduktan sonra, Laika Karabey Arşivine, Darülelhan Mecmuası dahil olmak üzere Osmanlıca süreli yayınlara, Osmanlıca gazetelere, nota mecmualarına, Musiki Mecmuası gibi süreli yayınlara ve arşivlerde yer alan görsel malzemelere (fotoğraf, kartpostal, vb.) elektronik olarak erişim imkânı sağlar. Linki için tıklayınız.

Üyelik ve elektronik üyelik sürecinin onaylanmasından sonra, elektronik kaynaklara ve taş plak koleksiyonuna erişim imkânı sağlar.

Katalog GirişiTaş Plak Arşivi

Herkesin erişimine açık olan kütüphanede, Sadettin Arel arşivi mevcut olup; form doldurma karşılığı basılı ya da el yazması materyallere erişim sağlanabilir. Yalnızca İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri kitap ödünç alabilir. Linki için tıklayınız.

Hakkı Tarık Us’un (1889-1956) kendi çabalarıyla oluşturduğu, 1923 öncesi yayımlanmış süreli yayınları içeren koleksiyon, arşivin bulunduğu Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin Tokyo Üniversitesi ile 2003 yılında başlattığı ortak proje kapsamında dijital ortama aktarıldı. Dijital arşivin linki için tıklayınız. Ayrıca arşivi görüntüleyebilmek için DjVu eklentisini bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.

Yurtdışı

UNESCO’ya bağlı olarak çalışan ve geleneksel müzik ve danslarla ilgili çalışmalarda dünyanın en büyük uluslararası sivil toplum örgütü olan Uluslararası Geleneksel Müzikler Konseyi; yıllık, iki yıllık veya ömür boyu üyelik seçenekleri karşılığında üyelerine, ICTM yayın, duyuru, çalışma grupları ve websitesi içeriğine erişim imkânı sağlar. Linki için tıklayınız.

Dünyanın her yerinde kültürel ve tarihsel bağlamda müzik incelemeleri üzerine yürütülen çalışmalar için küresel bir network ve meslek örgütü olan SEM’e yıllık üyelik aidatı ödeyerek üye olunabilir. SEM yayınları, haberleri, konferans, burs, vb. duyuruları, üniversite/araştırma bilgileri ve diğer kaynaklar için üyelik koşulu gerekmeden sayfaya başvurulabilir. Linki için tıklayınız.

British Library’nin farklı kültürlere ait yaklaşık 90.000 kayıttan oluşan ses arşivi için sayfadan yapılacak ücretsiz online üyelik seçeneği, kısmî olarak bu arşive online erişim imkânı sağlar. Linki için tıklayınız.