Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri,  İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenel’in “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Âşık Musikisinden İzler” başlıklı sunumuyla devam ediyor. Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 16:00’da Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği TÜRKEV’in katkılarıyla, İstanbul Cankurtaran’da bulunan Dede Efendi Evi’nde gerçekleşecek.

 

SUNUM HAKKINDA

Asya ve Avrupa kıt’alarının birleşme noktası, doğu-batı medeniyetlerinin başkenti İstanbul; jeolojik/jeopolitik önemi kadar çok kültürlü, çok inançlı ve çok dilli kimliği ile de dünyanın önde gelen kültür kavşaklarından ve kaynaşma noktalarındandır.

Tarih boyunca bu kadim şehre taşınan ve bu şehirde biçimlendiği düşünülen kültür varlığı arasında “Musiki“, büyük önem taşır. Ve musiki türleri arasında da, “Aşık Musikisi“nin hatırı sayılır bir etki alanı vardır.

Bu coğrafyada yaşanan kültür kaynaşmalarının izini sürmeye çalışanlar, yaşadıkları dönemin musiki kültürüne dair ipuçlarını da çeşitli yöntemlerle tespit etme ve kalıcı kılma çabası içinde olmuşlardır. Ne yazık ki bu çabaların çok azının yaşadığımız zamana ulaşabildiğini söylemek gerekir.

Sözgelimi Ali Ufkî Bey’in kaleme aldığı Mecmua-i Saz u Söz ile; 17. yy. Osmanlı ülkesinde, yazılı edebi+müzikal tanıklarla hakkında dolu dolu bilgiye ulaştığımız âşık musikisi; aradan geçen iki yüzyılı aşkın bir süre sonunda, bu kez yeni yazılı/basılı belgeler ve teknolojik tanıklarla İstanbul müzik yaşantısı içindeki önemini müzik dünyasına yeniden hatırlatmakta; 20. yüzyıla gelindiğinde ise; hakkında haberdar olunan musikici tipleri, icra mekanları, musiki yapma vasıtaları, yenilenen sosyo-kültürel kimliği, musiki+edebi biçim, tür, çeşit ve repertuvar elemanları ile yeniden tanımlanmaya ihtiyaç göstermektedir.

 

Dr. Süleyman Şenel

İstanbul’da doğdu (1963). İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu (1986). İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Musiki Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi Alanında yüksek lisans (1988) ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı (1992). 1986 yılından beri İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olan Şenel, Müzikoloji Bölümü’nde Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini de üstlendi. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde; ayrıca, Azerbaycan ve Kazakistan’da folklorik müzik derlemeleri yaptı, saha araştırmalarında iki bini aşkın ezgi ve folklorik/etnografik materyali derleyerek beş yüz kadarını notaya aktardı. Anonim halk müziği/Âşık müziği, müzik materyalleri barındıran ses arşivleri ve genel müzik eğitim sistemleri üzerinde çalıştı. TRT’de radyo programları hazırladı ve sundu; pek çok televizyon programı ve belgesele danışmanlık yaptı. Süleyman Şenel; yüzü aşkın makalenin ve yirmi beş kitabın sahibidir.

Yorum Bırak