Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, akademisyen ve İslam hat sanatı uzmanı Dr. Bora Keskiner’in “Abdülkadir Merâgî’nin Şahruh Mirza’ya Sunduğu Bir Yazısı” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 28 Kasım 2020 Cumartesi günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleşecek etkinlik, Prof. Ruhi Ayangil’in moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’de H. 2152 numaralı murakkaada (albümde), varak 14b’de, Abdülkadir Merâgî’nin (öl. 1435) ketebesini (imzasını) taşıyan, 5 Cemaziyelevvel 809 (26 Ekim 1406) tarihli bir yazı yer almaktadır. Söz konusu yazı ismi belirtilmeyen bir hükümdarı öven iki manzumeden ibaret olup ketebesinin Türkçe tercümesi şöyledir: “Allah’ın rahmetine muhtaç, zayıf, fakir kul, Hâfızü’l Merâgî Şeyh Gaybî’nin oğlu Abdülkadir, sekiz yüz dokuz senesinin beş cemaziyelevvelinde bunu yazdı”. Yazı, Türkçe şiirler de yazdığı bilinen Abdülkadir Merâgî tarafından, muhtemelen devrin hükümdârı Şahruh Mirza’ya (sal. 1405-1447) sunulmuştur. Esasen musiki sahasında üstad olan sanatkâr, bu yazısında hem sunduğu şiirin güzelliği ile şairliğini, hem de hattının metaneti ile hattatlığını hâmisine göstermekte; değişik sanat sahalarındaki mahâretini ispat etmektedir. Sunum, Türk Musikisi tarihinde bestekâr ve nazariyeci olarak büyük mevki ve itibara sahip olan Abdülkadir Merâgî’nin söz konusu yazısının mânâ ve muhtevâsına ve sanat kıymetine odaklanacaktır

 

Dr. Bora Keskiner
1980 yılında Münih’te doğdu. Merhume Nermin Suner Hanımefendi’den Osmanlı Türkçesi’ni okumayı ve yazmayı öğrendi. Suner’in vefatına kadar bu derslere devam etti. Savaş Çevik’le hat sanatı çalıştı. Daryuş Kupal ile Farsça, Numan Tütüncü ile Arapça, Sultana Abacı ile Yunanca çalıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında Prof. Ruhi Ayangil ile Türk Musikisi teorisi çalışmak imtiyâzını kazandı ve kendilerinden musiki kültür ve zevki edinmek açısından çok istifade etti. 2007 yılında Londra Üniversitesi SOAS’ta İslam Sanatı Tarihi bölümünde “The Significance of Calligraphy on Mamluk Monuments” başlıklı çalışması ile master tezini tamamladı. 2012 yılında Londra Üniversitesi SOAS’ta Prof. Doris Abouseif’in nezaretinde kaleme aldığı “Sultan Ahmed III as a Calligrapher and a Patron of Calligraphy” başlıklı tezi ile doktor ünvanı aldı. Osmanlı sanatı tarihi sahasında kitap ve makaleleri yayınlanmıştır. Keskiner akademisyen ve İslam hat sanatı uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin

Yorum Bırak