Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Özel’in “2000 Sonrası Klasik Kemençe Taksim İcralarında Yeni Yönelimler” başlıklı sunumuyla devam ediyor. Etkinliğin devamında Dr. Aslıhan Özel tarafından klasik kemençe resitali de icra edilecek. Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 16:00’da Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği TÜRKEV’in katkılarıyla, İstanbul Cankurtaran’da bulunan Dede Efendi Evi’nde gerçekleşecek.

SUNUM HAKKINDA
Türk makam müziğinin incesaz topluluklarında onsekizinci yüzyıldan itibaren yerini almış olan klasik kemençe, tınısı ve icra şekilleri bakımından son bir asırda bilgi verebilecek nitelikte ses kayıtlarına sahip olmuştur. Ses kayıt teknolojisinin ilk örnekleri, yirminci yüzyıl başlarında İstanbul’da fonograf ve kovanlarla kendini göstermiş, kovanlara yapılan kemençe taksim kayıtları Kemençeci Vasilaki (1845-1907) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ardından gelen gramofon ve taş plak dönemi ile Tanbûrî Cemil Bey’in (1871-1916) tanbur, kemençe, lavta, viyolonsel ve yaylı tanburla yaptığı taksim ve eser icraları, saz müziğinin gelişmesi yolunda değer taşıyan önemli kayıtlar olarak tarihe geçmiştir. Makara bant, plak ve kaset dönemlerinde ise isimlerini çeşitli albümlerde, radyo ve televizyon programlarında duyurmuş daha fazla kemençe icracısı olduğu gözlemlenmiştir. Bu kayıtlarda yer alan geleneksel taksim formu da tarihsel süreçte giderek değişmeye ve uzun süreli taksimlere dönüşmeye başlamıştır. Kemençe artık tanbur ve ney ikilisine katılmış üçüncü bir önemli üye olarak, beraber taksim yapma anlayışının temsilcilerinden olmuştur. Zamanımıza yaklaşıldıkça dijital ortamlarda “compact disc”lere yapılan kaliteli ses kayıtları ile, kemençe icracılarında ve üretilen albümlerde hızlı bir artış yaşanmıştır.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Türk çalgı icralarında görülen yeni arayışlar, varolanın dışına çıkma ve farklılık gösterme çabaları, zamanla müzik endüstrisinin üretimlerinde kendisini göstermiştir. Bu arayışlar çerçevesinde çeşitli müzik türlerine katkıda bulunan klasik kemençe icraları da, taksimlerinde etkileşimler ve değişimler geçirmiştir. Bu çalışma ile son 20 yılın albümlerinde yer alan klasik kemençe taksimleri incelenmiştir. Tespit edilen kişisel albüm sahibi yedi kemençe sanatçısının yayınlanan son albümlerinin analizi ile, taksimler genel ve ayrıntılı olmak üzere iki kategoride incelenmiştir. Genel incelemede; eşlik çalgılar, makam kullanılışı, varyasyonlar, tablo içerisinde süreleriyle gösterilmiştir. Ayrıntılı incelemede ise; klasik kemençe üslubunun taksimlere yansıyan en belirgin süslemeleri, dizi niteliğindeki ezgi yapıları ve çift ses kullanımı ele alınmıştır. Böylelikle, klasik kemençe taksimlerinin nasıl değiştiği ve gözlemlenen veriler ışığında geleceğe dair icra yorumlarının nasıl değişebileceği yönünde fikir verici özelliklerin tespiti, bu çalışmanın konusu olmuştur.

 

KLASİK KEMENÇE RESİTALİ

Eserler

 1. Sûzidil Peşrev – Tanbûrî Ali Efendi
 2. Sûzidil Saz Semâîsi – Sedat Öztoprak – Fahri Kopuz
 3. Bûselik Peşrev – Kemençeci Nikolaki
 4. Arazbar Bûselik Saz Semâîsi – Refik Fersan
 5. Sultâniyegâh Peşrev – Refik Fersan
 6. Sultâniyegâh Saz Semâîsi – Kânûnî Hacı Arif Bey
 7. Ferahfezâ Saz Semâîsi – Tanbûrî Cemil Bey
 8. Ferahfezâ Mevlevî Âyin-i Şerîfi 4. Selâm – Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
 9. Ferahfezâ Son Peşrev – Tanbûrî Zeki Mehmed Ağa
 10. Ferahfezâ Son Yürük Semâî
 11. Kürdîlihicazkâr Peşrev – Tanbûrî Cemil Bey
 12. Hicazkâr Saz Semâîsi – Kemal Niyazi Seyhun
 13. Nihavend Saz Semâîsi – Mesud Cemil Bey
 14. Nikriz Saz Semâîsi – Refik Fersan

 

Dr. Öğr.Üyesi Aslıhan Eruzun Özel

1973 İstanbul doğumludur. 1984 – 1994 yılları arasında İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda almış olduğu müzik eğitiminin ardından, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1997 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını tamamlamıştır. 2000 yılında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde akademisyenliğe başlayan Özel, halen aynı kurumda eğitim – öğretim görevini devam ettirmektedir. 1984’ten bu yana kemençe sanatçısı İhsan Özgen’in talebesidir.

 

Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

 

Afiş Tasarımı: Orçun Güneşer

Yorum Bırak