Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Miltiadis Pappas’ın “Rum Kaynaklarında Dede Efendi” başlıklı sunumuyla devam ediyor. Etkinliğin dinleti bölümünde ise, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin taş plaklarda yer almayan veya hiç seslendirilmemiş beş eseri, Rum kaynaklarında yer alan versiyonuyla Prof. Rûhî Ayangil ve Dr. Miltiadis Pappas yönetimindeki TUMAC İcrâ Heyeti tarafından seslendirilecek. Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 16:00’da Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği TÜRKEV’in katkılarıyla, İstanbul Cankurtaran’da bulunan Dede Efendi Evi’nde gerçekleşecek.

 

SUNUM HAKKINDA

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşamış olan Rum musikişinaslar, 16.yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar halkın rağbet ettiği çok sayıda besteyi Rum Ortodoks kilisesinin notasyon sistemiyle kayda almışlardır. 1830 – 1908 yılları arasında bu nota sistemiyle kaydedilmiş Osmanlı-Türk musikisi bestelerini içeren 10 kitap yazılmıştır. Bu kitaplarda 500’den fazla eser mevcuttur ve içerisinde Dede Efendi’ye de ait 50 eser bulunmaktadır. Dede Efendi’nin Rum kaynaklarında, resmi TRT kurumu repertuvar kitaplarında ve bilinen güfte mecmualarında bulunmayan eserleri de mevcuttur. Rum kaynaklarındaki versiyonlar, TRT repertuvarında bulunanlarla karşılaştırıldığında, ezgi ve güfte bakımından önemli farklılıklara sahiptir. Eserler, başka bir makamda veya usûlde yazılmış, bestekârları farklı bir isimle kaydedilmiş olabilmektedir. Bu 10 kitapta yer alan bazı eserler, Dede Efendi hayattayken yazıldıkları için tarihlendirmelerinde bir kesinlikten söz etmek mümkündür. Ayrıca bir eserin aynı yayımcının elinden çıkan değişik versiyonlarının bulunması da önemli bir tespittir. Rum kaynaklarındaki bu eserler, bilimsel anlamda bir önem arz etmektedir fakat çeşitli nedenlerden dolayı üzerinde detaylı  araştırmalar yapılmamıştır. Söz konusu eserler, etkinliğimiz kapsamında çeşitli örnekler eşliğinde sunulacaktır. Biliyoruz ki, Dede Efendi’nin ölümünden 40 sene sonra taş plaklar ortaya çıkmıştır ve Dede Efendi eserleri okunmaya başlanmıştır. Bu sunumda da bahsedilen bu ilk kayıtlardan örnek eserler dinletilecek ve eserler üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. Etkinliğin ikinci bölümünde ise, bugüne kadar yapılan araştırmalarımızın ışığında, Dede Efendi’nin taş plaklara kaydedilmemiş veya sonraki süreçte hiç icra edilmemiş 5 eseri, TUMAC İcrâ Heyeti tarafından seslendirilecektir.

 

Dr. Miltiadis Pappas

İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çalışmalarında özellikle Osmanlı-Türk, Bizans sonrası (post Bizans) ve aralarındaki ilişkileri üzerine yoğunlaşan Pappas, özellikle 17-19. yüzyıllardaki Osmanlı müziğinin nazariyatı üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

 

Eserler  

  1. Ey çeşm-i âhû…Hicaz Nakış Beste, Usûl Düyek. Mecmua-i Makamat (1856).
  2. Ben müptelâ oldum sana, Şehnaz Bûselik Şarkı, Usûl Sofyan, Efterpi (1830).
  3. Firkatin halim perişan itti…Segâh Mâye Şarkı, Usûl Ağır Düyek, Pandora (1846).
  4. Reha bulmadım zülfün telinden, Hüseyni Şarkı, Usûl Ağır Düyek, Efterpi (1830).
  5. Oynar yürek, Nakış Yürük Semai, Rast, usûl Yürük Semai, Efterpi (1830).

 

TUMAC İcrâ Heyeti

Rûhî Ayangil (Kanun / Hânende)

Miltiadis Pappas (Hânende)

Aslıhan Eruzun Özel (Kemençe)

Elif Özen (Kemençe)

Zehra Yılmaz (Hânende)

Ayşe Kılınçer (Hânende)

Memduh Özyalvaç (Hânende)

Osman Furkan Abbasoğlu (Ney)

Eşref Berk Türkoğlu (Ney)

 

Afiş Tasarımı: Orçun Güneşer

 

Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

Yorum Bırak