Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi, Tanbûrî Cemil Bey’in 150. doğum yılı münasebetiyle Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu anısına 27 Mayıs 2022 Cuma günü Çalgı Yapım ve Organoloji Çalıştayı düzenliyor. Çevrimiçi gerçekleşecek çalıştay programında yer alan üç ana oturumda, Türkiye’de organoloji çalışmaları, çalgı müzeciliği, çalgı yapımındaki teknolojik gelişmeler, tarihi çalgı yapımcılığı, restorasyon, konservasyon ve çocuk çalgı yapımcılığına ilişkin konular tartışılacak. Türkiye’deki çalgı müzelerinden kısa video gösterimlerinin ve dinleti bölümünün de yer aldığı çalıştay TUMAC YouTube kanalından canlı yayınlanacak. TUMAC’ın 2021-2022 akademik yılı sözcüsü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı’nın (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı) başkanlığındaki Çalıştay Düzenleme Kurulu’nda Doç. Esra Berkman (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı) ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi) yer alıyor.

NOT: Çalıştayın tüm bölümleri YouTube’dan ayrı bağlantı linkleriyle canlı yayınlanacaktır. Çalıştayın YouTube canlı yayın bağlantılarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Facebook etkinlik sayfası

ÇALIŞTAY HAKKINDA

Çalgı, müzikal sesleri meydana getiren her türlü materyalin ortak adıdır. 20. yüzyılda organologlar (çalgı bilimciler) bir aletin müzikal bir çalgı olabilmesi için ses üretimiyle birlikte, akustik ölçüm ve planlarının, standardının olması ve sanatsal yapıya hizmet etmesi gerektiğini bildirmiştir. Bununla birlikte çalgının salt müzikal ses üreten bir malzeme mi olduğu yoksa planlı, standart ve estetik bir üretim mi olduğu konusu halen tartışılmaktadır.

Organoloji genel olarak çalgının ne olduğu, nasıl yapıldığı, nasıl sınıflandırıldığı ve bölgesini nasıl temsil ettiği üzerine odaklanır. Her bir çalgı icra edildiği sınıf, bölge, toplum ve milleti temsil ederken, icra edildiği müzik türüyle özdeşleşmekte ve aslında icra edildiği yere ait olmaktadır. Bu doğrultuda organoloji aslında çalgının var oluşundan itibaren geçirdiği tüm süreci özellikle çalgı yapım, icra ve çalım tekniği açısından değerlendiren, disiplinler arası çalışmalardan, akustik bilimi, etnomüzikoloji ve sosyal teorilerden oldukça yararlanan bir bilim dalıdır.

İşte Tanbûrî Cemil Bey’in 150. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu anısına düzenlediğimiz Çalgı Yapım ve Organoloji Çalıştayı alanda çalışan bilim insanlarını, sanatçıları ve akademisyenleri bir çatı altında toplayarak çalgıya ilişkin çalışmalara farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Özellikle bilimsel olarak varlığını kanıtlayan çalgı yapımı alanında yeni yaklaşımlara değinerek, çalgı yapımcıların da soru ve sorunlarını dile getirebilecekleri bir platforma ilk adımların atılması hedeflemektedir.

PROGRAM

10:00-10:15

Açılış konuşması

Prof. Ruhi Ayangil (İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğretim Üyesi)

10:15-12:15 – OTURUM I (Türkiye’de Organoloji Çalışmaları ve Çalgı Müzeciliği)

Oturum başkanı: Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

“Çalgı Koleksiyonculuğu, Müzecilik ve Organoloji”

Dr. Ayhan Sarı (Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı, Müzikolog)

“Arkeolojik Çağlarda Anadolu Çalgıları”

Oğuz Elbaş (Müzik Tarihi Araştırmacısı)

“Türk Mitolojisinin Çalgılara Yansıyışı”

Prof. Dr. Feyzan Göher (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

“Çalgılarda Restorasyon ve Konservasyon”

Doç. Mehmet Tangör (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

12:15-12:45 – VİDEO GÖSTERİMİ (Türkiye’deki çalgı müzeleri)

Sunuş: Doç. Esra Berkman (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi

Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) MÜZİKSEV Müzik Müzesi ve Ses Kütüphanesi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Musiki Tarihi Salonu

13:30-15:00 – OTURUM II (Çalgı Yapımında Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Yaklaşımlar)

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

“Bağlamada Ses Oluşumunun Titreşim ve Akustik Analiz Teknikleri İle İncelenmesi”

Dr. Öğr. Üyesi Emir Değirmenli (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

“Çalgı Yapımında Antropometrik Yaklaşımlar ve Çocuk Çalgıları Yapımı”

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

“Bağlamada Ses Yayılım Analizleri”

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gürer Yücel (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

15:15-17:15 – OTURUM III (Tarihi Çalgılar)

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

“Tarihi Çalgıların Yeniden Canlandırılması”

Feridun Obul (Çalgı Yapımcısı)-Gökçe Güneygül (Selçuk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi-Araştırmacı Müzik Öğretmeni, Çalgı Yapımcısı)

“Hattuşa Duvar Kabartmalarındaki Hitit Lutu Tasvirlerinden İki Replika Üretimi”

Dr. Öğr. Üyesi Özay Önal (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

“Türkiye’de Çalgı Bilimi: İgilden Iklığa”

Güner Özkan (İzmir Devlet Türk Müziği Korosu Emekli Müdürü, MÜZİKSEV Kurucusu)

“Bir Çalgının Göçü: Kapadokya Kemânesi”

Doç. Dr. Mehmet Söylemez (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

17:30-18:00 – KAPANIŞ OTURUMU

Oturum başkanı:Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı

Doç. Esra Berkman, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar , Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

18:00-18:30 DİNLETİ

Orkestral Müzikte Yeni Bir Tını: Kemençe Kuartet Projesi – Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı

Türk Makam Müziği Perde Anlayışına Göre Mandallanan Kanun Modeli – Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, TUMAC 2021-2022 akademik yılı sözcüsü)

Doç. Esra Berkman (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar (İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer

Yayın sorumluları: Serkan Günalçin, Eşref Berk Türkoğlu, Korkutalp Bilgin

Yorum Bırak