Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri 2020-2021 akademik döneminin ilk programı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kemal Karaosmanoğlu’nun “Türk Müziği Araştırmaları ve Yapay Zekâ” başlıklı sunumuyla başlıyor. Fizikçi, müzisyen ve çalgı yapımcısı Orçun Güneşer‘in moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlik, 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 21:00’da TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

 

SUNUM HAKKINDA

Türk makam müziği, temelleri çok eskiye uzanan bir müzik türüdür. En parlak dönemini yaşamakta olduğu söylenemese de, günümüzde varlığını ve etkisini sürdürmektedir. Veri madenciliği, yapay öğrenme, yapay sinir ağları ve derin öğrenme gibi kavramlar ise çok yakın geçmişte ortaya çıkmışlardır. Buna karşılık, büyük bir hızla hayatın her alanına girmekte ve büyük ilerlemeler sağlanmasına aracılık etmektedirler.

Müzikle ilgili çalışmalarda, kısaca yapay zekâ terimiyle ifade ettiğimiz bu araç ve yöntemler uzun zamandır kullanılmakta ve uygulanmaktadır. Bunlar teorik araştırmalardan yapay beste üretimine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Türk makam müziği türünde ise bu alanda pek az çalışma yapılmıştır. Oysa bu olanaklardan yararlanıldığı takdirde tarihsel müzikoloji, makam / form / usul kavramları, müzik eğitimi vb. konularda yepyeni ufuklar açılacağı kuşkusuzdur.

Sunumda Türk makam müziği üzerine bu konuda yapılmış çalışmalar özetlenecek, potansiyel araştırmalara örnek oluşturacak birkaç uygulama bilgisayarda canlı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Doç. Dr. Mustafa Kemal Karaosmanoğlu

Lisans düzeyinde matematik, yüksek lisansta sistem analizi ve doktorada matematik mühendisliği eğitimi gördü. Doktora tezi hesaplamalı Türk makam müziği üzerinedir. Türk musikisi üzerine kuram ve uygulamaya hizmet eden bilgisayar programları geliştirdi, araştırmalar yaptı, ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde kuruluş sürecinden itibaren bir buçuk yıl doçent kadrosunda görev yaptı, yedi yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında ses sistemleri dersleri verdi. Aralık 2019’da emekliye ayrıldı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde 17 yıldır yapmakta olduğu yarı-zamanlı öğretim görevliliğini sürdürmektedir.

 

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
(Afiş görseli, yapay zekâ yardımıyla stilize edilmiştir.)
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin

Yorum Bırak