Korkutalp Bilgin Hakkında

1981 doğumludur. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi. Hâlen İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı'nda doktora çalışmasına devam etmektedir ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisidir. Saz ve Söz İnternet Dergisi'nde yayıncılık yapmıştır. Tanburda Mesud Cemil'in olgun dönem tavrını tek temsilcisi olarak devam ettirmekte ve tanburun tınlatılması üzerine çalışmakta, bu tavrı geliştirerek geleceğe aktarmaya gayret etmektedir.

Gecikmiş Bir Arşiv, Gecikmiş Bir Sempozyum, Gecikmiş Bir Yazı

Yazar: |2018-06-08T18:13:51+00:007 Haziran, 2018|Güncel, İzlenimler|

13 - 14 Aralık 2017 tarihlerinde, ülkemiz akademyası ve beynelmilel müzikoloji dünyası için büyük ehemmiyet arzeden “Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkeziʼnde tertip edildi. Bu yazımızda, kongrenin üzerinden geçen zaman zarfında hafızamızın nisyānından geride kalanların yardımıyla, iki gün yaşadıklarımızı şahsî izlenimlerimizle aktararak kısa bir değerlendirme yapmaya gayret edeceğiz.