Serkan Günalçin Hakkında

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2005 yılında tamamladı. Bu dönemde Fevzi Demirkol’ dan Türk Müziği nazariyatı ve kanun dersleri alarak müzik eğitimine başladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi süresince, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Prof. Ruhi Ayangil’in yürüttüğü “İleri Performans Teknikleri” dersine misafir öğrenci olarak devam ederek kanun eğitimini sürdürdü. 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcrâ Heyeti’ nin yurt içi ve yurt dışında vermiş olduğu konserlere kanun icracısı olarak katıldı. Halen Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir.

Rauf Yekta Bey’in Nazari Anlayışında Cins ve Perde İlişkisi

Yazar: |2018-10-29T11:21:50+00:0022 Eylül, 2018|Akademik, Makaleler|

Bu araştırmada, Rauf Yekta Bey’in Türk makam müziği ile ilgili anlatımları, ses dizisinin, aralıkların ve makam dizilerinin elde edilmesinde kullandığı yöntem açısından incelenmiştir. Perde ve aralıklarla ilgili açıklamaları Rauf Yekta Bey’in Pisagor anlayışını benimsediğini ortaya koymaktadır. Ancak Rauf Yekta Bey’in Safiyüddin Abdülmümin Urmevî’nin açıklamalarında yer alan cins kavramıyla ilişkilendirdiği dörtlü-beşli dizilerin, makam dizilerinin oluşturulması aşamasında perde dizgesiyle uyumsuzluk gösterdiği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda bu uyuşmazlıklar perde dizgesiyle ilişkilendirilerek ortaya koyulmaya çalışılmıştır.