Türk Müziği Akademik Çevresi’nin (TUMAC) 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemi Bilim Sanat Etkinlikleri, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sanatçısı ve müzikbilimci Dr. Osman Öksüzoğlu’nun “Almanya’da Mevlevîlik ve Mûsikî” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 21:00’da (UTC+3) gerçekleşecek etkinlik, müzikolog Dr. Burçin Bahadır Güner’in moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA

1990’lı yıllara kadar Almanya’da sadece kitaplar üzerinden takip edilen Mevlevîlik, bu tarihten sonra ilk kez bir dernek adı altında yapılandı ve farklı iki bölgede açılan dergâhlarda, Mevlevîlik usûl ve uygulamaları pratikte hayata geçirilmiş oldu. Bugün Almanya’da, Trebbus ve Nürnberg şehirlerinde yer alan farklı iki Mevlevî grubu bulunmaktadır Bugün Trebbus ve Nürnberg şehirlerinde yer alan bu iki farklı Mevlevî tekkesi, Mevlevîliğin ortaya çıktığı ve varlığını sürdürdüğü Türkiye topraklarının dışında, farklı bir yaşam ve kültürde yetişen iki Alman şeyhin önderliğinde idare edilmektedir. Mevlevîlikte bu farklılığın ne tür değişimlere ve dönüşümlere sebebiyet verdiği ve Mevlevîliğin farklı bir ülkede varlığını sürdürürken ritüel ve müzik uygulamalarında ne tür değişimlere uğradığı bugün için önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Almanya’daki Mevlevî tekkelerini ve bunların ritüel ve müzik uygulamalarının nasıl gerçekleştiğini gerek önceki çalışmalar ışığında gerek yapmış olduğum alan araştırması sonucu edindiğim bilgi ve izlenimler üzerinden aktarmaya çalışacağım.

Dr. Osman Öksüzoğlu

Ritm, Ney icracısı ve Türk Müziği Araştırmacısı. 2000 yılında Harran Üniversitesi Müzik Bölümünde lisans, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi danışmanlığında yazdığı, “Şanlıurfa Dergâh Camii’nde Yapılan Tarikat Usûlleri ve Müzikal Analizleri” teziyle 2015 yılında Doktor ünvanı aldı. Mûsikî eğitimine lise yıllarında tanıştığı Mehmet Mercan Özkan ile başladı ve daha sonra, Niyazi Sayın, Prof. Ruhi Ayangil, Halil Baziki, Salih Bilgin ve Vehbi Balak gibi hocalarla çalışma ve istifade etme imkânı buldu. 2000 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini, 2001-2007 yılları arasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen pek çok etkinlikte ney ve ritm icracısı olarak görev aldı, akademik toplantılarda bildiri sundu, workshoplar düzenledi. 2008 yılından bu yana İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ritim sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Serkan Günalçin