Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sami Dural, Dr. Erdal Kılıç ve Öğr. Gör. Semih Özdemir’in “Dındesyan’ın ‘Müziğin Unsurları’ Kitabı” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21:30’da (UTC+3) gerçekleşecek etkinlik, Doç. Dr. Sami Dural’ın moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA

Bu kitap, Batı müzik yazısının aktif olarak kullanımından önce Türk müziği repertuvarının kaydedilmesi ve yaygınlaşmasında büyük öneme haiz olan Hamparsum müzik yazısını, Yeğya M. Dındesyan’a ait Müziğin Unsurları adlı kitabın açıklamalı çevirisi bağlamında ele almaktadır. Ermeni kilise müziğini muhafaza edebilmek amacıyla Khaz yazısından mülhem yeni bir anlayışla, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Hamparsum Limonciyan tarafından ortaya koyulan müzik yazısı, ilerleyen süreçte Türk müziği taraftarlarınca da benimsenmiştir. Ermeni kilise müziği geleneği ve Türk müziği çevresi, söz konusu müzik yazısı bağlamında kendilerine ait müzikal nüansları ifade etmişlerdir. Dındesyan, çalışmamıza konu olan kitabında bu iki tarafın söz konusu nüanslarını Hamparsum müzik yazısı üst başlığında, Batı müzik yazısı sisteminin perspektifiyle karşılaştırmıştır.

Doç. Dr. Sami Dural

1982 yılında Berlin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2004 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazandı. 2005 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde “Çift Anadal Programı”na (ÇAP) başladı. 2008 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Temel Bilimler Bölümü’nü bitirdi ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı’na başladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü’nde 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim dönemlerinde “Makam Teorisi” dersini verdi. 2012 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Teorisi ve Müzikoloji Doktora Programı’na başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Araştırma Merkezi’nde (OMAR) araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü’nde Öğr. Gör. Doç. Dr. olarak görevini sürdürmekte, nazariyat, ud, üslup ve repertuvar, uygulama, müzik paleografyası derslerini vermektedir.

Dr. Erdal Kılıç

1972 yılında İstanbul’da doğmuş, orta öğretimi ve üniversite tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. 1994’te Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden, 1997’de de Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi anabilim dalında 1153-1154 Tarihli Kadı Sicili’ne Göre Üsküdar’da Sosyal ve Ekonomik Hayat başlığıyla yüksek lisansını tamamlayarak mezun olmuştur. Aynı yıl atanmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1997-2015 tarihleri arası Tarih öğretmenliğini yanı sıra azınlık okullarında da (Rum ve Ermeni) idareci olarak görev yapmıştır. 2013’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi ana bilim dalında XVIII. yüzyılda yazılmış ve güfte mecmuaları içerisinde en geniş repertuar bilgisine sahip olan Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif Efendi’nin güfte mecmuasını Mecmûa-yı Letâif Fî Sandukati’l-Meârif (Transkripsiyon-Değerlendirme) başlığıyla doktora tezi olarak hazırlamıştır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmekte, Osmanlı Türkçesi, Araştırma Teknikleri, Türk Musikisi ve Müzik Kültürü derslerini vermektedir.

Öğr. Gör. Semih Özdemir

1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında tamamladığı lisans eğitimin ardından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı teziyle de yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programında 2021 yılında başladığı eğitimi ise sürmektedir. Beste çalışmalarıyla da ilgilenen Özdemir, 2016 ve 2020 yıllarında düzenlenen “Uluslararası İlahi Aşkın Sesi I ve II” beste yarışmalarında teşvik ödüllerine, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen beste yarışmasında ise başarı ödülüne layık görüldü. 2020 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Keman, Nazari ve Ameli Musiki, Eser Analizi ve Türk Musikisinde Ses Sistemleri derslerini yürütmektedir.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin