Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Müzik Teknolojileri Bölümü’nde ve İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde  (MİAM) öğretim üyesi Doç. Dr. Cevdet Erek’in “Sesli Mimari ve Ritim Üzerine Güncel Denemeler” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 21:00’da (UTC+3) gerçekleşecek etkinlik, İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümü’nde ve MİAM’da öğretim üyesi Prof. Dr. Can Karadoğan’ın moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA

Bu sunumda sanatsal üretimimin parçası olan ve birbiriyle kesişen iki seriden güncel örnekleri, müzikolojik perspektifler ile kurulabilecek ilişkileri de vurgulamaya çalışarak aktaracağım. Bu çalışma grubundan ilkini, son yıllarda resmi duyurularda “sesli mimari”, “mimari konstrüksiyon ve çok kanallı ses” vb. biçimlerde isimlendirdiğimiz grup oluşturuyor. Bu çalışma grubunun parçası olan işleri genelde güncel/çağdaş/görsel ve benzeri tanımlarla ifade edilen sanat örnekleri için ayrılmış müzelerde veya bienal, trienal vb. etkinlikler kapsamında çoğunlukla kamusal alanlarda mekâna özgü olarak üretiyoruz. Bu yapıtlar aylarla ifade edebileceğimiz sürelerde açık kalarak ziyaret edilebiliyorlar. Bu sunumda  bahsedeceğimiz çalışmalardan biri; Büyük Bergama Sunağı’nın mimari formu, tarihsel ve politik rolü ile farklı dönemlerinde alımlanma biçimlerini yorumlamaya çalışan Bergama Stereo serisidir. Bu seri önce Hamburger Bahnhof Müzesi’nde ve Ruhrtriennale’de, ardından dönüştürülmüş bir biçimde İstanbul’da Arter’de ve son olarak Bergama Tiyatro Festivali kapsamında Bergama Antik Kenti’nde çıkış noktası olan sunağın kalıntıları üzerinde gösterildi. Değineceğim ikinci çalışma grubu ise ölçülen, doğal, tarihsel vb. zamanları müzikal zamanla ilişkilendirmeyi ve sesin bu zamanların temsilinde kullanılmasını araştıran yapıt grubudur. Sunumda bu gruptan Cetveller ve Ritim Çalışmaları ile Hafta’ya değineceğim. Sunumun moderasyonunu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden çalışma arkadaşım, TMDK Müzik Teknolojisi ile MIAM Ses Mühendisliği – Tasarımı (SED) bölümleri başkanı sevgili Prof. Dr. Can Karadoğan yapacak. Değinilecek yapıtlarla ilgili bilgilere www.cevdeterek.com sitesinden ulaşılabilir.

Doç. Dr. Cevdet Erek

1974’te İstanbul’da doğan Cevdet Erek, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladığı Mimarlık eğitimi sırasında çeşitli mimari ofislerde ve müzik topluluklarında  çalıştı. 2002’de İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM)’nde Ses Mühendisliği ve Tasarımı yüksek lisans eğitiminin ardından aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004-2005 yıllarında Amsterdam’daki Rijksakademie’de Misafir Sanatçı olarak bulundu. 2002-2011 arası İTÜ MİAM’da Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, 2011’den beri İTÜ TMDK Müzik Teknolojisi Bölümü üyesi olarak çalışmakta, bu bölümde ve  İTÜ MIAM’da dersler yürütmektedir. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde de dersler vermiş,  çeşitli ulusal ve uluslararası üniversitelerde seminer, atölye ve jüri çalışmalarına katılmıştır. Cevdet Erek, mekâna özgü yapıtlarını Kunsthalle Basel, Art Institute Chicago, San Fransisco Museum of Modern Art, MAXXI, Arter, SALT gibi kurumlar ve Documenta, İstanbul Bienali, Sidney Bienali gibi periyodik etkinlikler için üretti ve sergiledi. “ÇIN” (57. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu), “Bergama Stereo” (Hamburger Bahnhof Museum, Berlin) ve “Bergama Stereotip” (Arter, Istanbul) gibi son dönem çalışmalarında sesli mimari düzenlemeler üzerinden tarihsel dönemler arasında ilişkiler kurmak üzerine yoğunlaştı. 2018 yılında radyo sanatının 100 yılını konu edinen ve HKW (Berlin), Tinguely Museum (Basel) ile Bauhaus Üniversitesi (Weimar)’nde sergilenen “Radiophonic Spaces” sergisinin tasarımcılığını üstlendi.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Serkan Günalçin