Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akat’ın “Eskideki Yeniyi Keşfetmek: Karadeniz Müzik Arşivi” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 21:00’da (UTC+3) gerçekleşecek etkinlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi ve ÇOMÜ Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUAM) Müdürü Doç. Dr. Fikret Merve Eken Küçükaksoy’un moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA
2011 yılında Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde kurulan, 2018 yılından itibaren ise Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Karadeniz Müzik Arşivi (KARMA), Karadeniz hinterlandından görsel-işitsel arşiv materyallerini barındırmaktadır. KARMA’nın çıkış noktası ilk yıllarda Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyılarının müziğini toplamak, muhafaza etmek ve sürdürülebilir şekilde aktarmak olmuştur. Ancak, 2013 yılından itibaren farklı yabancı arşivlerden elde edilen koleksiyonlar ve diğer içerikler sayesinde arşiv her geçen gün büyümüş ve kapsamı da genişlemiştir. Son yıllarda ise arşivin amacının Karadeniz kültür havzasındaki müzik araştırmalarının hem mikro hem de makro düzeyde çalışılabilmesine ve Karadeniz müziğine farklı perspektiflerden bakılabilmesine imkân sağlamak şeklinde dönüştüğü söylenebilir. Günümüzde önemli bir misyonu bulunan KARMA’dan önce Karadeniz kültür havzasında gerçekleştirilen çalışmalar ve toplanan görsel-işitsel materyaller oldukça dağınık durumdaydı ki bu durum eski bilginin gözden kaçmasına, yeni bilginin ise bölge ülkelerinin hegemonik ve milliyetçi yaklaşımlarıyla şekillenmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Karadeniz kültür havzasında müzik çalışmaları bir bakıma hep eksik kalmıştır ve günümüze dek bir bütün içerisinde yeterince tartışılamamıştır. Bu konuşmada, KARMA’nın sağladığı içeriğin eski ile yeniyi nasıl biraraya getirdiği anlatılacak ve eskideki yeniyi keşfetmek üzerinden buna olanak sağlayan arşiv çalışmalarının önemine vurgu yapılacaktır.

Prof. Dr. Abdullah Akat

Etnomüzikolog, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi; ICTM (Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi) Türk Dili Konuşan Dünyanın Müziği Çalışma Grubu Başkanı, Musicologist Dergisi Editörü ve Karadeniz Müzik Arşivi’nin kurucusu.

Doktorasını İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında 2010 yılında tamamladı. TÜBİTAK desteğiyle 2013-2014’de post-doktora araştırmacısı olarak Berlin Fonogram Arşivi’nde çalıştı. 2005 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi’nde göreve başladığı 2019 yılına kadar İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi’nde çeşitli pozisyonlarda çalıştı ve idari görevler yürüttü. Türkiye’de ve yurt dışında birçok araştırma projesi ve sanat etkinliğinde yürütücü, araştırmacı, küratör, organizatör, jüri üyesi, icracı vb. görevlerle yer aldı. Çok sayıda yabancı üniversitede misafir öğretim üyesi ve davetli konuşmacı olarak dersler ve konferanslar verdi. Saha çalışmaları, yayınları, araştırma projeleri, sergileri, icraları vb. bilimsel/sanatsal faaliyetlerinin kapsamı genel olarak müzik arşivciliği, Türkiye-Karadeniz, Balkan, Kırım ve Kafkas müzik kültürleri üzerinedir.

Afiş illüstrasyonu: Nagihan Kalač
Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Serkan Günalçin