Türk Müziği Akademik Çevresi Bilim-Sanat Etkinlikleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı kurumun Türk Mûsikîsi Bölümü’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tan’ın “Tarihsel Süreçte Ney Açkısı” başlıklı sunumuyla devam ediyor. 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 21:00’da gerçekleşecek etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Songül Karahasanoğlu’nun moderatörlüğünde TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

TUMAC Youtube canlı yayın linki için tıklayınız.

SUNUM HAKKINDA

Ney sazının yedi perdeden ve dokuz boğumdan oluşan gelenekli yapısı önemli bilgileri de geçmişten günümüze sunar. Bu bilgiler, ney üzerindeki matematiksel perde diziliminin içerisinde muhafaza edilmiştir. Neyzen Niyazi Sayın’ın deyişiyle “iki ses arasındaki mânevî münâsebet” olarak ifade edilen mûsikîde, perdeler arasındaki mesafelerin önemi düşünüldüğünde, ney sazı üzerindeki bu yapıların söylem kapasitesi değer kazanır. Örneğin perde dizilimlerindeki tiz veya pest bölgeye doğru yapılan milimetrik kaydırmalar, Neyzenlerin perde algısı ile doğrudan ilgilidir. Buradan hareketle perdelerin yüzyıllar içerisinde değişen konumları, araştırmacılara çeşitli bilgiler sağlayabilir. Sunumda, tarihi neyler üzerindeki perde konumları incelenerek 300 yıllık bir süreçte perde yerlerindeki değişimler analiz edilecektir.

Prof. Dr. Ali Tan

1981 yılında İstanbul, Fatih’te dünyaya geldi. Lise öğreniminin ardından TRT sanatçısı Neyzen Ahmed Şahin’den ney dersleri aldı. 2000 yılında İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nı kazanarak Kutbü’n-nâyî Niyazi Sayın’ın talebesi oldu. “Niyazi Sayın’ın Ney Tavrında Perde Pozisyonları” başlıklı çalışmasıyla 2008 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında “Ney Açkısının Tarihi ve Teknik Gelişimi” başlıklı çalışmasıyla “Doktor”; 2013 yılında ise yorumculuk alanında “Doçent” unvanı aldı. 2006-2012 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde asistan olarak görev yapan Tan, 2012 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Mûsikîsi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Ali Tan, 2019 yılında “Profesör” unvanı almıştır. Halen aynı kurumda Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekan olarak görev yapmaktadır.

 

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer
Yayın sorumlusu: Korkutalp Bilgin