Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) tarafından Anadolu Müzik Kültürleri, Mim Sanat ve Tanburi Cemil Bey derneklerinin destekleriyle 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu’nun bildirileri sempozyum sitesinde dijital olarak yayınlandı. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin değerli desteğiyle Sempozyum Yayın Kurulu başkanları Prof. Dr. Cenk Güray, Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin’in editörlüğünde gerçekleştirilen yayında, sempozyuma katılan ulusal ve uluslararası 37 bildirinin tam metni yer alıyor.

Sempozyum sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası literatüre kazandırılan bu değerli yayının ardından Sempozyum Yayın Kurulu adına bir teşekkür mesajı yayınlayan Prof. Dr. Cenk Güray şöyle dedi:

“TUMAC olarak Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tanburi Cemil Bey Derneği‘nin destekleriyle 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz “Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu’nun” Bildiri Kitabı bugün itibarıyla Gözde Çolakoğlu Sarı, Serkan Günalçin Hocalarımın ve benim editörlüğümde web sayfamızda yayımlanmıştır. Bu vesileyle kitabın yayımlanma sürecindeki emeklerinden dolayı TUMAC ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ailelerine, Yayın Kurulu Üyeleri Gözde Çolakoğlu Sarı, Serkan Günalçin, Oya Levendoğlu, Salih Demirtaş, Ezgi Tekin, Mehmet Arslanboğa, Ferhat Çaylı, Osman Öksüzoğlu ve Nevin Şahin’e, kitabın tasarım sürecindeki emeklerinden dolayı Oktay Ay ve Orçun Güneşer’e, kitabın basımıyla ilgili çalışmaları üstlenen The Replika Ajans’a ve tüm bildiri sahiplerine Sempozyum Düzenleme Kurulu adına şükranlarımı arz ederim. En derin saygılarımla.”

BİLDİRİ KİTABI İÇERİĞİ

Bildiri kitabında yayınlanan bildiriler ve bildiri sahipleri ise şu şekilde:

Jürgen Elsner – Zum Universellen Potential Des Maqam-Prinzips

John Morgan O’connell – The Legacy Of Tanburî Cemil Bey In Egypt

Gözde Çolakoğlu Sarı / Nilgün Doğrusöz Dişiaçık – Tanburi Cemil Bey’in Rehber-i Musiki Kitabı Üzerine Yeniden Düşünmek

Serkan Günalçin – Tanbûrî Cemil Bey’in Nazari Anlayışında Türk Makam Müziği Perdelerinin Seslendirilmesine İlişkin Unsurlar

Ruhi Ayangil / Salih Demirtaş – Tanbûrî Cemil Bey’in Taksimi Işığında Mukayeseli Bir Kuram Ve Uygulama Modeli Olarak Irak Makamının Yapısı ve Seyir Özellikleri

Serda Türkel Oter – Tanbûrî Cemil Bey’in Şarkılarında Form Özellikleri

Koray A. Köse – Oklu Kopuzdan Yaylı Tanbura: Unutulmuş Bir Mefhumun Tanburi Cemil Bey Tarafından Yeniden Keşfi

Nuri Yılmaz / Cenk Güray – Anadolu Kentli Müzik Geleneklerinde Saklı Kalmış Bir Makâm: Beşirî

Mehmet Alişan Budak / Cenk Güray – Anadolu Kentli Müzik Geleneklerinde Saklı Kalmış Bir Makam: İbrahimi

Gülçin Yahya Kaçar – Tanbûrî Cemil Bey’in İcrâlarında Mûsikî Tasvîri Ve Bî-Makam Kullanımı

Süleyman Barış Demirdirek – Tanburi Cemil Bey’in İzinde – Türk Müziği’nde Ezgi Atfı

Nikos Andrikos – The Creative “Discourse” Between Cemil Bey’s Compositions and Taksims

İsmet Aydin – Anadolu Müzik Kültürlerinde Hafızlık Geleneği: Tanburi Cemil Bey Ve Hafız Osman İcralarında Folklor İletişimli Ezgi Üretimi

Korkutalp Bilgin / Nilgün Doğrusöz Dişiaçık – Tanburî Cemil Bey’in Tanbur İcrasının Spektral Analiz Yoluyla Resmini Çekmek

Orçun Güneşer – Tanbur Mızrabında Bağa Kullanımının Tını Açısından Gerekliliği Üzerine Bir Sorgulama

Gökçe Güneygül – Cemil Bey’lerin Çalgılarının Organolojik Açıdan Karşılaştırılması

Özcan Çetik – Cemil Bey’in Uşşak Makamındaki Yaylı Tanbûr Ve Viyolonsel Taksimlerinin Mukayesesi

M. Kemal Karaosmanoğlu – Türk Makam Müziğinde Yasak Perdeler

Caner Bektaş / Günay Günaydin / Cenk Güray – Haci Ârif Bey’in Kürdîlihicazkâr Makamındaki Şarkılarının Makam Açısından Sınıflandırılması

İrem Yamansoy / Cenk Güray – Tanburi Cemil Bey ve Namık İsmail’de İzlenimcilik Etkileri

Sonia Tamar Seeman – Musical Subjectivity And Recording: The Case Of Tanburi Cemil Bey

Ali Ergur – Tanbûrî Cemil Bey’in Virtüoz İmgesinde Birey, Modernleşme Ve Teknoloji

Leslie Hall – Classical Turkish Music – A Personal Perspective

Mahmoud Guettat – Impact Musical Turco-Tunisienne: Les Peşrev De Tambûri Djémîl Bey

Berk Kurdoğlu / Cenk Güray: Makâmdan Caza Doğaçlama Köprüler: Ezgi Çekirdekleri

Ruhi Ayangil / Serkan Günalçin: Tanbûrî Cemil Bey’in Konser Dinletisi Ve Plak Kayıtlarında Makam Müziği Bakımından Sorun Teşkil Eden Forte – Piyano Kullanımı Hakkında Düşünceler

Süleyman Cabir Çiplak / Songül Karahasanoğlu – Rauf Yekta Bey: Son Gelenekçi İlk Modern

Oya Levendoğlu / Aykut Şahin – Mesud Cemil’in Zihnî Dünyasina Bütüncül Bir Bakış

Bedirhan Büyükduman – Türk Müziğinin Modernleşme Sürecinde Usûl Olgusu ve Tanburî Cemil Bey’in Bakış Açısı

Sezin Büyükmenekşe – Kenan Rifâî’nin Sohbetlerinde Yer Alan Tanbûrî Cemil Bey İle İlgili Pasajlar Bağlamında Tasavvuf-Mûsikî Etkileşimleri

Altan Doğanbaş / N. Oya Levendoğlu – Anadolu’da Müziğin Renklerini Makam Kavramı Üzerinden Anlamak: Yedi Renkli Segâh

Ahmed Tohumcu – Türk Müziği Kuramlarında Makam Sınıflandırma Problemleri ve Bir Çözüm Önerisi

Mesude Elif Güngör Sarikaya / Cenk Güray – Antik Yunan Modları Ve Makamların İncelenerek Arp İcrası İle Desteklenmesi

Erol Tanribuyurdu – Etno-Kurmaca Bir Müzik Tarihi Denemesi

Robert Labaree – The New Cemil Bey In America: A Meşk With Ihsan Özgen

Ralf Martin Jäger – Between East And West. Notes On Tanbûrî Cemîl Bey’s Vision Of The Path Of Ottoman Art Music To Europe

Suraya Agayeva – On The Features Of Musical Instruments In The Treatise ‘Behdjat Ul-Qulub’