Türk müziği tarihi, teorisi, besteciliği ve icracılığı gibi pek çok farklı alanda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınan Türk müzikolojisinin öncü ismi Rauf Yekta (1871-1935), İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 06-08 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Rauf Yekta Sempozyumu’yla anılıyor. Çevrimiçi düzenlenen sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen akademisyenlerin bildiri özetlerini 28 Kasım 2022 tarihine kadar göndermesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için sempozyum sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://rys.itu.edu.tr

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda; Rauf Yekta’nın gün yüzüne çıkmamış orijinal nüshaları içeren arşivi, repertuarı tespit ederek notaya aktaran rasyonel yönü, besteciliği, yayıncılığı, gelenek ile modern arasındaki köprü niteliğini haiz şahsiyeti ve çok yönlü kimliği değerlendirilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşunun 250. Yılı Etkinlikleri ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyuma; Rauf Yekta’nın çalışmaları kapsamında aşağıdaki başlıklar ile ilgili bildiri özetleri değerlendirmeye alınacak:

 • Müzik Çevresi
 • Müzik Arşivciliği
 • Müzik Yayıncılığı
 • Alan Araştırması / Derleme Çalışmaları
 • Tasnif ve Tespit Heyeti Çalışmaları
 • Müzik ve Kurumsallaşma
 • Müzik ve Ritüel
 • Müzik ve Polemikler
 • Müzik ve Uluslararası İlişkiler
 • Süreli Yayıncılık
 • Müzikte Kimlik İnşası
 • Meşk, Müzik ve Bellek
 • Müzik Teorisi
 • Çalgı Bilimi
 • Bestecilik
 • İcracılık
 • Biyografi ve Sosyal Tarih
 • Müzik Tarihi Yazımı ve Yöntem

Call for Papers: International Rauf Yekta Symposium, January 06-08, 2023 (Online)

Rauf Yekta (1871-1935), the leading figure of Turkish musicology who is known for his works in different fields of Turkish music such as historiography, theory, composition, performance and archiving will be commemorated by the International Rauf Yekta Symposium on January 06-08, 2023 organized by Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory. Scholars who would like to participate to the symposium with a paper should submit their abstracts by November 28, 2022.

The symposium aims to evaluate Rauf Yekta’s multi-directional identity that bridges tradition and modernity through his written works, his archive containing original manuscripts, the rational aspect of the cataloging and notational transmission of the repertoire, his musician identity, compositions and publications. The symposium is organized in cooperation with the Atatürk High Institution of Culture, Language Atatürk Cultural Center Presidency, and will be held online within the framework of the 250th Anniversary of Istanbul Technical University and the 100th Anniversary of Turkish Republic. The symposium themes include, but are not limited to, the following topics on Rauf Yekta:

 • His music circle
 • Music Archiving
 • Music Publications
 • Fieldworks
 • His Studies in the Konservatuar Tasnif ve Tespit Heyeti
 • Music and Institutionalization
 • Music and Ritual
 • Music and Polemics
 • Music and International Relations
 • Periodicals
 • Identity Construction in Music
 • Meşk, Music and Memory
 • Music Theory
 • Organology
 • Compositions
 • Performance Practice
 • Biography and Social History
 • Music Historiography and Methodology

Scholars and artists who would like to participate to the symposium with a paper should send an abstract of 300-350 words in Turkish or English as a Word document (.docx) with five keywords to the following address under the title “Özet-Abstract”: raufyektasempozyumu@itu.edu.tr . The deadline for abstract submission is November 28, 2022.

For further information, please visit the official symposium website:

https://rys.itu.edu.tr/en

 

The Symposium Organizing Committee