Türk müziği tarihi, teorisi, besteciliği ve icracılığı gibi pek çok farklı alanda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınan Türk müzikolojisinin öncü ismi Rauf Yekta (1871-1935), İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 06-08 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Rauf Yekta Sempozyumu’yla anılıyor. İTÜ TMDK YouTube kanalından canlı yayınlanacak olan çevrimiçi sempozyumun programı ve bildiri özetleri için sempozyum sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://rys.itu.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşunun 250. Yılı Etkinlikleri ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda; Rauf Yekta’nın gün yüzüne çıkmamış orijinal nüshaları içeren arşivi, repertuarı tespit ederek notaya aktaran rasyonel yönü, besteciliği, yayıncılığı, gelenek ile modern arasındaki köprü niteliğini haiz şahsiyeti ve çok yönlü kimliği değerlendirilecek.