“TUMAC Bilim Sanat Etkinlikleri” serisinin ilkine ait medya arşivi yayınlandı. Arşiv, Youtube TUMAC kanalında etkinliğin video kaydını, Soundcloud TUMAC kanalı ve Spotify podcast kanalı üzerinden de ses kaydını içeriyor. Ayrıca etkinliklere ait fotoğraf galerisine yine bu arşivden ulaşılabiliyor. Türk Müziği Akademik Çevresi’nin düzenlediği tüm etkinliklere ait içeriklere (video-ses kayıtları, fotoğraf galerisi) artık sitemizin Etkinlik Arşivi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etkinlikler serisinin ilki, Doç. Dr. Ozan Baysal’ın Türk Makam Müziği için özel olarak geliştirdiği “Zaman-Makam Analiz Modeli” aracılığı ile Dede Efendi’nin Ferahfeza Mevlevî Âyîni’nindeki sözel anlam ile müzikal akış arasındaki ilişkileri incelediği “Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’nde Perdenin Ötesi” başlıklı sunumu ile başladı.

Afiş tasarımı: Orçun Güneşer

SUNUM: “Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’nde Perdenin Ötesi”

Doç. Dr. Ozan Baysal1
(İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Türk mûsikîsinin en sanatlı formu olan Mevlevî Âyîn repertuarı hakkında birçok ulusal ve uluslararası çalışma bulunsa da, müzik içerisindeki yapısal unsurların ayinin programatik yapısı ve güftelerin anlamı ile birlikte ele alındığı incelemeler son yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’ndeki müzikal akış ve sözel anlam arasındaki ilişkilerin inceleneceği bu sunumda öncelikle makam müziğinde kullanılabilecek yeni bir yapısal analiz modeli tanıtılacaktır. Zaman-Makam Analiz Modeli olarak adlandırdığımız bu model çizgisel bir zaman ölçeği üzerinde makamsal değişim ve dönüşümleri farklı katmanlardan oluşan yatay bir olaylar şeması şeklinde sergileyerek, eser içerisinde yer alan tikel müzikal an’ları, tümel bir bütünlük içerisinde yansıtmayı ve incelenen eserdeki farklı zaman bölgeleri arasındaki yapısal bağlantıları görülebilir kılmayı hedeflemektedir. Sunumumuz, bu modelin sağladığı analiz perspektifinin kullanıldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) tarafından desteklenen “Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama” başlıklı araştırma projesinin bazı önemli sonuçlarını özetlerken, Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’nde kullanılan güftelerin anlamı da dikkate alındığında ortaya çıkan olaylar şeması ile Dede Efendi’nin tasavvuf anlayışının varoluşsal bir programa nasıl dönüştüğünü perdeye yansıtacaktır.

Youtube video kaydı:

Soundcloud ses kaydı:

 

Etkinliğin devamında, Prof. Rûhî Ayangil yönetimindeki TUMAC İcrâ Heyeti, Dede Efendi’nin Ferahfezâ Mevlevî Âyîni’ni icrâ etti.

DİNLETİ: “Hammâmîzâde İsmaîl Dede Efendi’nin Ferahfezâ Mevlevî Âyîn-i Şerîfi”

TUMAC İcrâ Heyeti
Rûhî Ayangil (Kanun / Gûyende)
Aslıhan Eruzun Özel (Kemençe)
Korkutalp Bilgin (Tanbûr)
Burçin Bahadır Güner (Ud)
Ahmet C. Altınkaynak (Ney)
Bâkî Enis Balakbabalar (Kudûm / Bendîr)
Memduh Özyalvaç (Naathân / Âyinhân)

Youtube video kaydı:

Soundcloud ses kaydı:

 

Etkinlik Galerisi:

 

Fotoğraflar: Eylül Doğan, Grafikev

Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız.

 

Notlar

  1. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Istanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) tamamlamıştır. Çalışmalarında özellikle zaman ve hareket teorileri üzerine yoğunlaşan, ve bu alandaki farklı perspektifleri müzik algısı ve hafıza teorileri ile harmanlayarak “Döngüsel Analiz Modeli” ve “Zaman-Makam Analiz Modeli” gibi çeşitli müzik analiz modelleri sunmuş olan Baysal, aynı zamanda Müzik Teorileri Tarihi üzerine araştırmalarını devam etmektedir.