Türk Müziği’nin ulusal ve uluslararası bilim – sanat dünyasında temsili için öncü ve bağımsız bir akademik girişim olmayı gaye edinerek yola çıkan TUMAC, üstlendiği misyonu ve hedeflerini paylaşmak üzere her yaş ve meslek grubundan konuya ilgi duyanların katılacağı bir panel düzenliyor. İlk kez düzenlenen etkinlikte, farklı disiplinlerden araştırmacı – yazar – sanatçılardan oluşan ve gönüllülük esasına dayanarak faaliyet gösteren ekibin nasıl ve ne amaçla bir araya geldiği, hangi konulara odaklandıkları ve birlikte nasıl çalıştıkları katılımcılarla paylaşılacak. Türk müziğine ilişkin bütün konuların olabildiğince geniş bir bakış açısıyla ele alındığı, bilimsel  dil ve üslûpla tasarlanmış bir “bilgilenme ortamı” olarak Mayıs 2018 ayında yayın hayatına başlayan TUMAC portalının içeriği hakkında da bilgi verilecek. Panelin hedeflenen amaçlarından birisi de müzik alanında bilimsel araştırma ve çalışma yapmak, bilimsel yayın gerçekleştirmek, bilgi biriktirmek ve paylaşmak isteyen tüm araştırmacılar için açık ve bağımsız bir platform olduğunu vurgulamak olacak. Panel, 21 Kasım 2018 tarihinde, saat 12.30’da İTÜ TMDK BİSED Salonu’nda yapılacak.