Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu
Daha iyi bir görüntüleme için lütfen cihazınızı yan çevirin.

 

Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) tarafından Tanbûrî Cemil Bey’in 150. doğum yılı münasebetiyle 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu; Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tanburi Cemil Bey Derneği‘nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Sempozyum Bildiri Kitabı’nı indirmek için tıklayınız.

(Güncelleme tarihi: 20 Mart 2023)

Saygıdeğer İlgililer;

“Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey, gerek çalgı icralarındaki sıra dışı ustalık, gerek makamları algılayış ve yansıtma biçimindeki zenginlik, gerekse de Anadolu’nun çok kültürlü müzik birikimini kucaklayan kişiliği sebebiyle, Türk Müzik kültürünün hafızası olarak anılmayı hak eden bir sanatkârdır. Bu yüzden TUMAC (Türk Müziği Akademik Çevresi), Tanbûrî Cemil Bey’in doğumunun 150. yılı ile örtüşen 2021 yılını, kültürel açıdan Cemil Bey’in ülkemiz ve dünya adına ortak bir sanat hafızası olarak öneminin altını çizecek bir dizi etkinlikle anlamlandırmayı hedeflemektedir.

Bu etkinliklerin ilk ve en önemli ayağı olarak TUMAC, Tanbûrî Cemil Bey’in temsil ettiği sanat ve kültür alanının icra, teori, tarih, çalgılar ve kültürel etkileşim’ gibi bileşenleri kapsamında akademik ve sanatsal çalışma üretebilecek akademisyenleri, kültür ve sanat insanlarını ortak bir platformda buluşturmak amacıyla 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu‘nu düzenleme kararını almıştır. Söz konusu sempozyuma çalgıbilim, müzik kuramı, müzik tarihi, icracılık ve ilkeleri ile modernite ve kültürel etkileşim başlıkları altında, Cemil Bey ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi kuran konulardaki bildiri önerileri ile başvurmak mümkün olacaktır. Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen akademisyen, kültür ve sanat insanlarının ekte verilen kılavuza göre kaleme alacakları “200-250 kelimelik” bir özeti 15 Şubat 2021 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu süreçten önceki ve sonraki tüm düzenlemeler sempozyum takvimi dikkate alınarak Sempozyum Sekretaryası tarafından yürütülecektir.

Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu’na desteğiniz ve ilginiz için şimdiden şükranlarımızı ifade etmek isteriz.

En derin saygılarımla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Cenk Güray

Sempozyum programını indirin.

Özet kitapçığını indirin.

Yayın kaydına erişmek için oturumun üzerine tıklayınız:

Tüm oturumların kayıtlarını içeren oynatma listesi aşağıdadır:

Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Sureya Agayeva

(Azerbaycan)

Prof. Dr. Nevzad Atlığ

(Türkiye)

Prof. Dr. Jürgen Elsner

(Almanya)

Prof. Dr. Mahmoud Guettat

(Tunus)

Prof. Dr. Leslie Hall

(Kanada)

Prof. Dr. John Morgan O’Connell

(İngiltere)

Niyazi Sayın

(Türkiye)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ

(Türkiye)

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça

(Türkiye)

Dr. Can Akkoç

(Türkiye)

Sempozyum Bilim Kurulu

Dr. Can Akkoç

(Onursal Başkan, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Prof. Dr. Suraya Agayeva

(Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Abdullah Akat

(İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Bülent Alaner

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Ruhi Ayangil

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğretim Üyesi, Sempozyum Müzik Tarihi Komisyonu Başkanı)

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal

(Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Barış Bozkurt

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Cevher

(Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı)

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Ali Ergur

(Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Walter Z. Feldman

(New York University, NYU-Abu Dhabi)

Prof. Dr. Cenk Güray

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Sempozyum Modernite ve Kültürel Etkileşim Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ralf M. Jäger

(Münster Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü, Almanya)

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ayten Kaplan

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı)

Prof. Songül Karahasanoğlu

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu

(Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü)

Prof. Dr. Serda Türkel Oter

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi)

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. M. Emin Soydaş

(Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü)

Prof. Dr. Ali Tan

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Tüfekçi

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı

(Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Timothy Rice

(UCLA Distinguished Professor, Emeritus, of Ethnomusicology)

Doç. Dr. Alper Akdeniz

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Enver Mete Aslan

(Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. Onur Güneş Ayas

(Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Doç Dr. Ozan Baysal

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Esra Berkman

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Mehtap Demir

(İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek

(Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar)

Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Seher Tetik Işık

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Ferdi Koç

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Sonia T. Seeman

(The University of Texas at Austin, Butler School of Music)

Doç. Dr. Ahmed Tohumcu

(Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Doç. Dr. Ali Korkut Uludağ

(Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Serhat Yener

(On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Dr. Öğr. Gör. Emir Değirmenli

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Sempozyum Müzik Tarihi Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürel

(On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur Kanık

(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Küçükebe

(Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Üyesi)

Dr. Markos Skoulios

(Technological Educational Institute of Epirus, Department of Traditional Music, Arta, Yunanistan)

Öğr. Gör. Murat Burçin Derçin

(Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü)

Sempozyum Danışma Kurulu

Prof. Ruhi Ayangil

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı / Mim Sanat Derneği)

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Cenk Güray

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Murat Sâlim Tokaç

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Esra Berkman

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. M.Kemal Karaosmanoğlu

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Celasin

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü)

Dr. Ferhat Çaylı

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü)

Dr. İsmet Karadeniz

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü)

Dr. P. Bora Keskiner

(Londra Üniversitesi SOAS İslam Sanatı Tarihi)

Dr. Osman Öksüzoğlu

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Şahin

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Erhan Bayram

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü / Tanburi Cemil Bey Derneği)

Korkutalp Bilgin

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Salih Demirtaş

(Orient-Institut Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Orçun Güneşer

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Mahmut Ölmez

(Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)

Elif Özen

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü)

Esra Turner

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Doktora Programı Öğrencisi)

Eşref Berk Türkoğlu

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Cenk Güray (Başkan)

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Murat Sâlim Tokaç

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Dr. Ferhat Çaylı

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü)

Dr. İsmet Karadeniz

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü)

Dr. Osman Öksüzoğlu

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Şahin

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Erhan Bayram

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü / Tanburi Cemil Bey Derneği)

Korkutalp Bilgin

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Salih Demirtaş

(Orient-Institut Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Orçun Güneşer

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Mahmut Ölmez

(Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)

Elif Özen

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü)

Esra Turner

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Doktora Programı Öğrencisi)

Eşref Berk Türkoğlu

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Sureya Agayeva 

(Azerbaycan)

Prof. Dr. Jürgen Elsner 

(Almanya)

Prof. Dr. Leslie Hall 

(Kanada)

Prof. Dr. Ralf M. Jäger

(Münster Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü, Almanya)

Prof. Dr. Robert Labaree

(ABD)

Prof. Dr. John Morgan O’Connell 

(İngiltere)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ

(Türkiye)

Dr. Can Akkoç 

(Türkiye)

  • Çalgıbilim

  • Müzik Kuramı

  • Müzik Tarihi

  • İcracılık ve İlkeleri

  • Modernite ve Kültürel Etkileşim

  • 15 Şubat 2021              Bildiri özetleri için son başvuru tarihi

  • 04 Nisan 2021              Kabul edilen bildirilerin ilanı

  • 19 Nisan 2021              Sempozyum programının ilanı

  • 7-9 Mayıs 2021            Sempozyum

  • 1 Kasım 2021               Bildirilerin tam metinlerinin son gönderim tarihi