Konserde Tanbûrî Cemil Bey, Hacı Ârif Bey, Şevkî Bey, Rahmi Bey ve Rif’at Beylerin aşağıda belirtilen eserleri seslendirilecektir.

 

Sâzendeler ve Sazlar:

Rûhî AYANGİL (Kanun)

İbrâhim Suat ERBAY (Hânende)

Aslıhan Eruzun ÖZEL (Kemençe)

Pelin DEĞİRMENCİ (Tanbûr)

Osman ÖKSÜZOĞLU (Bendir/Dâire Def)

 

Yer: Dolmabahçe Sarayı – Meşkhane Salonu

Tarih: 13 Mart 2020 Cuma

Saat: 20:00