İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), 1-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor. Enstitü’nün “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı kapsamında gerçekleşen konferansa Aram Kerovpyan, Cem Behar, Martin Stokes, Süleyman Şenel ve Walter Feldman gibi alanında önemli birçok araştırmacı katılıyor. İAE’ye bağışlanan Nuri Duyguer ve Alâeddin Yavaşça koleksiyonları üzerine yapılan çalışmaların detayları da konferansta akademik camiayla ilk kez buluşacak.

IAE, konferansın amacını “şehrin farklı dönemlerinde, çeşitli insan gruplarının müziği alımlayışı, müziğin icrası ve tartışma kanallarını, tüm bunların şehir içindeki hareketini ve şehre dair anlatılarını düşünmeye zemin oluşturmak” şeklinde özetliyor. Bildirilerdeki müzik ve mekan ilişkiselliğine dair disiplinlerarası yaklaşım, İstanbul’la yolu kesişen müzik insanları ile kültürel ve dini kimliklere farklı bakış açıları sunuyor. Konferansın kapanışında, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleşecek olan “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” isimli sergi ziyaretinin ardından bir de konser programına yer verilecek.

Konferans ve konser programına ulaşmak için tıklayınız.