17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenen ve son yıllarda Türkiye’de müzik bilimi adına uluslararası katılım profili ve çalışma alanlarının kapsayıcılığı açısından ilklerden biri olarak söz edebileceğimiz Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, müzik alanında çalışan çok sayıda araştırmacı ve akademisyeni ağırladı. Müziği teoriden eğitime çok farklı perspektiflerden inceleyen araştırmacıların çalışmalarını içeren sempozyumun bildirileri ise yakın zamanda konservatuvarın kendi web sayfasında e-kitap olarak yayımlandı. Yayımlanan bildirilere ulaşmak ve e-kitap olarak indirmek için:

http://www.tmdk.itu.edu.tr/haberdetay//2019/07/31/uluslararasi-muzik-ve-bilimler-sempozyumu-bildirileri