2010-2018 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı desteğiyle faaliyetini sürdüren Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’nin ardından 2017 yılında ”Musicologist” dergisinin yayın hayatına başlaması, Türkiye’de müzikoloji çalışmaları adına atılan önemli adımlardan birisi olarak görülebilir. İçerik temsili açısından Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi ve Etnomüzikoloji gibi alanları bir araya getirerek bu alanlarda multidisipliner araştırmaları teşvik eden ”Musicologist”, uluslararası hakemli bir dergi statüsünde olup yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Derginin yayın kurulunda, baş editörleri Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akat ve Doç. Dr. Merve Eken Küçükaksoy olmak üzere farklı üniversitelerden çok sayıda yabancı ve Türk araştırmacılar yer almaktadır. Haziran ayı itibariyle 3. sayısı yayımlanan derginin internet sayfasında, gelecek sayı için de güncel bir çağrı metni yayımlanmıştır.
”Musicologist” dergisinin geçmiş sayıları, güncel duyurular ve yayın kuralları hakkında detaylı bilgi için: http://musicologistjournal.com/