İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM), 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında İTÜ Maçka kampüsünde “The Multivalent Voice in Transcultural Music-making” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor.  Üç gün boyunca bildiri sunumları, ders/performans gösterimleri ve konserlerle sürecek olan etkinlik, farklı alanlardan besteci, müzikolog, etnomüzikolog, icracı ve teorisyenleri bir araya getiriyor. European Research Council’ın desteklediği ”Beyond East and West: Developing and Documenting an Evolving Transcultural Musical Practice” projesiyle ortaklaşa düzenlenen konferansın temel gayesi, müziği meydana getiren ‘ses’ olgusunu kimlik, estetik, kültürel ve kültürlerarası bir açıdan sorgulamak ve daha derin bir yaklaşım sunabilmek. Etkinlikte davetli konuşmacılar Concordia Üniversitesi’nden müzik araştırmacısı Prof. Sandeep Bhagwati, California Üniversitesi’nden müzikolog Prof. Nina Sun Eidsheim ve Stanford Üniversitesi’nden Denise Gill olacak.
Konferansa katılım, http://tiny.cc/register_multivalent adresinden online olarak gerçekleştirilmektedir.
Bildiri konu başlıkları, konferans programı ve daha ayrıntılı bilgi için web sitesi: http://tiny.cc/multivalentvoice