Uzun yıllar makam müziği üzerine saha araştırmaları yapan ve doktora tezini kültürel bir üretim alanı olarak incelediği Tasavvuf Mûsikîsi alanında tamamlayan Dr. Erdem İlgi Akter, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Güz etkinlikleri çerçevesinde ”Makam Müziği Alanında Saha Çalışması: Müzik Aktörleri, Saha Dinamikleri ve Araştırmacı Üçgeninde Yöntem”  başlıklı bir konferans verecek. Düzenlenen etkinlik, 20 Aralık 2018, saat 14.00’de Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak.