International Council for Traditional Music World Conference (ICTM), 45. toplantısını Tayland’da gerçekleştiriyor. 11 Temmuz 2019’da Chulalongkorn Üniversite’sinde başlayacak olan konferans, 17 Temmuz’da sona eriyor. Her yıl Etnomüzikoloji ve Etnokoreoloji alanında çalışan araştırmacıları bir araya getiren ICTM’in bu yıl için belirlediği çalışma alanları, ağırlıklı olarak müziğin metodolojisinin yeni bakış açılarıyla güçlendirilmesi, müzik ve dansın sosyolojik bir temsil olarak farklı perspektiflerden çalışılması üzerine yoğunlaşıyor. Göç ve ulusaşırı alanda kültürel temsiller, güçlü bir iletişim biçimi olarak müzik ve dansın linguistik, bilişsel çalışmalar, psikoterapi ve psikoloji gibi çok farklı açılardan incelemeler, Etnomüzikoloji ve Etnokoreoloji alanını küresel ve yerel anlamda güçlü kılacak metodolojik perspektifler, toplumsal gelişim ve dönüşüme etkisi açısından müzik ve dans araştırmaları nasıl geliştirilebilir gibi alanın temel problemlerine yanıt aranıyor. Konferansın içeriği ve program hakkında detaylı bilgi için: http://www.ictm2019thailand.com/