Türk Makam Müziği’nin en önemli bestekârlarından biri olan Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi (1778-1846), doğumunun 240. yılında özel bir etkinlikle anılıyor.  19. yüzyıl Rum kaynaklarında kilise notasyonuyla yazılmış Türk müziği repertuvarının günümüz nota yazım sistemine çevrilmesini amaçlayarak Dr. Öğretim Üyesi Miltiadis Pappas (İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuvarı) yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında düzenlenen bu etkinlik, 28 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30’da İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuvarı BİSED Salonu’nda yapılacak. 1830- 1909 yılları arasında çoğu İstanbul’da yayımlanan Rumca ve Karamanlıca kitaplarda eserleri neşredilmiş olan Dede Efendi’nin müzikal üslûbu, bestekarlığına etki eden sosyo-kültürel çevre ve bu süreçte Rum cemaatinin musiki repertuvarı ve nazariyatını konu alan yayın faaliyetleri üzerine Dr. Pappas’ın yapacağı sunumla başlayacak program, Rum kaynaklarında yer alan Dede Efendi eserlerinin Kemal Batanay, Cüneyt Kosal ve Nuri Duyguer arşivlerinde, Hamparsum kaynaklarında ve Darülelhân Külliyatı’nda yer alan farklı versiyonlarıyla birlikte icra edileceği bir dinletiyle son bulacak.

 

Etkinlik Programı

  1. Söyleşi

Dr. Öğr. Üyesi Miltiadis Pappas

“Rum Kaynaklarda Dede Efendi”

  1. Konser

Rum Kaynaklarından Dede Efendi eserleri

  • “Navek-i gamzen…” Beste, makam Rast-ı Cedid
  • “Ne heva-yı…” Acemaşiran
  • “Yine neş’e-i muhabbet…” Yürük Semai, makam Hicaz
  • “Aşkınla ben…” Şarkı, makam Hicaz
  • “Ey büt-i nev eda…” Şarkı makam Hicaz
  • “Baharın zamanı geldi…” Şarkı, makam Hicaz
  • “Sevdim bir gonce-i rana…” Evc şarkı