Mimsanat Akademisi – TUMAC Çevrimiçi Müzik Okulu,  Mimsanat Akademisi çatısı altında Türk Müziği Akademik Çevresi’nin oluşturduğu akademik içerik ve önerdiği eğitimci kadrosuyla 8 Şubat 2021 tarihinde müzik eğitimlerine başlıyor.

Başta Türk müziği olmak üzere (talebe bağlı olarak) tüm dünya müziklerini çevrimiçi ortamda öğretmek, ulaşılabilir ve nitelikli müzik eğitimi vermek üzere tasarlanan okuldaki mevcut eğitim kategorileri arasında çalgı dersleri, kuramsal dersler, atölyeler, seminerler ve ustalık sınıfları yer alıyor.

Her seviyeden katılımcının talebine uygun içerikler sunan Çevrimiçi Müzik Okulu’nda kanun, ud, bağlama, kemençe, tanbur, kabak kemane, vurmalı çalgılar ve ney dersleri yanında ses eğitimi sınıfına yer veriliyor. Kuramsal dersler kategorisi altında ise Türk makam müziği, müzik teknolojileri ve müzik kültürü alanlarında dersler bulunuyor. Her dönem düzenlenecek ücretli ve ücretsiz seminerler hem spesifik konularla ilgilenen müzisyen ve akademisyenlere, hem de müzik alanında genel kültürünü geliştirmek isteyen müzik severlere hitap ediyor. Ustalık sınıfları ise katılımcılara çalgılarında ustalaşmış virtüözlerle çalışma fırsatı sunuyor.

Mimsanat Akademisi’nin kurumsal ve teknik alt yapı konularında destek verdiği okul, TUMAC’ın gözettiği vizyon, misyon ve amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterecek. 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan ilk dönem, 14 hafta sürecek. Mimsanat Akademisi-TUMAC Çevrimiçi Müzik Okulu hakkıda ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki internet adresini ziyaret edebilirsiniz:

https://egitim.mimsanat.com.tr/

 

MİMSANAT AKADEMİSİ – TUMAC ÇEVRİMİÇİ MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMI


VİZYON

“Çağdaş eğitim, öğretim, uygulama yöntemleri ve teknikleri kullanılarak, Türk Müziği ve diğer dünya müziklerinin çevrimiçi eğitim – öğretimini gerçekleştirme, ulusal ve uluslararası bilim – sanat dünyasında nitelikli temsilini sağlama ve kamuoyunun bu alanda kültürel – sanatsal yücelmesine katkıda bulunulmasında öncü ve bağımsız bir akademik girişim olmak.”

MİSYON

 • Çevrimiçi iletişim teknolojisini kullanarak, Türk müziği ve diğer dünya müziklerinin eğitim ve öğretiminde fırsat eşitliğini sağlayıp yaygınlaştırmak, bu yolla toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak;
 • Öncelikle Türk müziği alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların bütün detaylarıyla öğrenilmesi ve paylaşılmasını; eğitim – öğretim çıktılarının gerek solo, gerekse toplu performans pratiklerine dönüştürülmesi için müşterek çalışma zemininin oluşturulmasını sağlamak; imkânlar elverdiğince diğer dünya müziklerine değgin bilgi ve becerileri de talep edenlere aktarmak,
 • İlgili dallarda teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel araştırma, geliştirme, görsel-işitsel-elektronik ortam yayınları, seminer, atölye çalışmaları, ulusal – uluslararası yaz okulu eğitimleri ile kültürler arası iletişimi gerçekleştirmek, bunlarla ilgili her türlü çevrimiçi öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak.

HEDEFLER

 • Toplumsal, tarihsel, kültürel bilincin gelişmesini ve insanlık değerlerine katkıda bulunulmasını sağlayan;
 • Müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen;
 • Özgün, geliştirici, deneysel bilim – sanat ürünleri özelliği taşıyan;
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesine imkân veren;
 • Gözlemci, yaratıcı, yönlendirici, problem öneren ve çözümleyen; analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip; kültürlerarası ve disiplinlerarası müşterek çalışmayı benimsemiş ve ekip çalışmasına yatkın, çalışma disiplinine ve meslek etiğine bağlı icracılar eliyle üretilen;

Yüksek sanat değeri olan eserler ve nitelikli performans pratikleri ortaya koymak ve bu hedefleri gözeten bağımsız, sinerjik bir akademik ortam ve davranış estetiği oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.

 

Mimsanat Akademisi – TUMAC Çevrimiçi Müzik Okulu

Eğitim Koordinasyon ve Denetim Kurulu

 • Semin Tunalı (Eğitim Koordinatörü)
 • Prof. Ruhi Ayangil
 • Korkutalp Bilgin
 • Dr. Serkan Günalçin
 • Burçin Bahadır Güner
 • Orçun Güneşer
 • Dr. Osman Öksüzoğlu
 • Salih Demirtaş