Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) tarafından Tanbûrî Cemil Bey’in 150. doğum yılı münasebetiyle 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu‘na bildiri başvurusu göndermek için son tarih, yoğun talep üzerine 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tanburi Cemil Bey Derneği‘nin destekleriyle gerçekleşecek olan sempozyuma araştırmacılar ve akademisyenler, çalgıbilim, müzik kuramı, müzik tarihi, icracılık ve ilkeleri ile modernite ve kültürel etkileşim başlıkları altında, Cemil Bey ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi kuran konulardaki bildiri önerileri ile başvuruda bulunabilecek.

 

SEMPOZYUM DAVETİ

Saygıdeğer İlgililer;

“Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey, gerek çalgı icralarındaki sıra dışı ustalık, gerek makamları algılayış ve yansıtma biçimindeki zenginlik, gerekse de Anadolu’nun çok kültürlü müzik birikimini kucaklayan kişiliği sebebiyle, Türk Müzik kültürünün hafızası olarak anılmayı hak eden bir sanatkârdır. Bu yüzden TUMAC (Türk Müziği Akademik Çevresi), Tanbûrî Cemil Bey’in doğumunun 150. yılı ile örtüşen 2021 yılını, kültürel açıdan Cemil Bey’in ülkemiz ve dünya adına ortak bir sanat hafızası olarak öneminin altını çizecek bir dizi etkinlikle anlamlandırmayı hedeflemektedir.

Bu etkinliklerin ilk ve en önemli ayağı olarak TUMAC, Tanbûrî Cemil Bey’in temsil ettiği sanat ve kültür alanının icra, teori, tarih, çalgılar ve kültürel etkileşim’ gibi bileşenleri kapsamında akademik ve sanatsal çalışma üretebilecek akademisyenleri, kültür ve sanat insanlarını ortak bir platformda buluşturmak amacıyla 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu‘nu düzenleme kararını almıştır. Söz konusu sempozyuma çalgıbilim, müzik kuramı, müzik tarihi, icracılık ve ilkeleri ile modernite ve kültürel etkileşim başlıkları altında, Cemil Bey ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi kuran konulardaki bildiri önerileri ile başvurmak mümkün olacaktır. Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen akademisyen, kültür ve sanat insanlarının ekte verilen kılavuza göre kaleme alacakları “200-250 kelimelik” bir özeti 15 Şubat 2021 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu süreçten önceki ve sonraki tüm düzenlemeler sempozyum takvimi dikkate alınarak Sempozyum Sekretaryası tarafından yürütülecektir.

Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu’na desteğiniz ve ilginiz için şimdiden şükranlarımızı ifade etmek isteriz.

En derin saygılarımla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Cenk Güray

 

SYMPOSIUM INVITATION

To Whom it may concern;

Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey, deserves to be identified as the “memory of Turkish Music Culture” due to his mastership and talent in the performance of various instruments, to his unusual skills in the perception of makam based music and the reflection of this skill in the area of performance, and finally to his intercultural view in approaching the music in Anatolia arousing through its multi-cultural past. Because of these, TUMAC (Turkish Music Academic Circle) aims to celebrate 2021 -the 150th anniversary of Tanbûrî Cemil Bey’s birth -with a series of activities to underline the importance of Cemil Bey as a historical character who has carried the intercultural music history of Anatolia to today’s World.

As the first step of these activities, TUMAC decided to organize the “Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey International Online Symposium” between 7 and 9 May 2021 to bring together academics and musicians worldwide in order to present their works in the areas symbolizing the musical life of Cemil Bey such as “performance, theory, music history, instruments and cultural interaction”. It is possible to apply for the symposium by submitting an abstract of “200-250 words” to the Organizing Committee under the topics musical instruments, music theory, history of music, musical performance and modernity-cultural interaction. Although, the Organizing Committee gives preference to the papers directly or indirectly related to the musical life of Cemil Bey and its long-term effects, all the intuitive works that will help enrich the indicated areas are welcome for submission. Deadline for abstract submission is 15th of February 2021. All the necessary executive activities will be planned, conducted and announced by the Organizing Committee.

We would like to express our deepest gratitude in advance for your sincere support and attendance for the Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey International Online Symposium.

With my best regards,

On behalf of the Symposium Organization Committee,

Prof. Dr. Cenk Güray

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 • Çalgıbilim
 • Müzik kuramı
 • Müzik tarihi
 • İcracılık ve ilkeleri
 • Modernite ve kültürel etkileşim

SYMPOSIUM TOPICS

 • Musical instruments (organology)
 • Music theory
 • History of music
 • Musical performance
 • Modernity & cultural interaction

ÖZET YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özeti 200 ila 250 kelimeden oluşmalı, Türkçe, İngilizce veya Almanca olarak yazılmalıdır.
 • Özet, MS Word veya uyumlu programlarda “document” formatında hazırlanmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 (21×29.7 cm) olmalı ve her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özeti Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto, ilk harfleri büyük, koyu ve ortada
 • Yazar/Yazarların Adları, unvanları: 12 punto, ortada.
 • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto, ortada.
 • e-Posta adresi 10 punto olarak ortada ve yazar adlarının altında yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır ve özet metninin altına iki yana yaslı bir biçimde yazılmalıdır.
 • Özetler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

sekreterya@tumac.org

GUIDELINES OF ABSTRACT PREPARATION AND SUBMISSION

 • The abstract should be written in Turkish, English or German containing between 200 to 250 words.
 • Abstracts should be prepared in MS Word or compatible programs.
 • The abstract should be set to A4 (21×29.7 cm) paper having all the margins set to 3.5 cm.
 • The abstract should be written in Times New Roman, 12 pt, 1,5 line spacing and justified.
 • Abstract heading: 14 pt, using capitals for the first letter, bold and centered
 • The name(s) of the author(s)/titles: 12 pt, centered.
 • Name of the Institution/Affiliation: 12 pt, centered.
 • e-mail address 10 pt, centered under the author names.
 • 3 to 5 keywords placed under the abstract, justified.
 • The abstracts should be submitted to the e-mail address below:

sekreterya@tumac.org

 

SEMPOZYUM KURULLARI/SYMPOSIUM COMMITEE

 

Danışma Kurulu/Advisory Committee

Prof. Ruhi Ayangil

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı / Mim Sanat Derneği)

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Cenk Güray

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Doç. Dr. M.Kemal Karaosmanoğlu

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Doç. Dr. Esra Berkman

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Eruzun Özel

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Celasin

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü)

Dr. P. Bora Keskiner

(Londra Üniversitesi SOAS İslam Sanatı Tarihi)

Dr. Osman Öksüzoğlu

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Nevin Şahin

(Orient-Institut Istanbul)

Dr. Ferhat Çaylı

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. İsmet Karadeniz

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü)

Korkutalp Bilgin

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Orçun Güneşer

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı öğrencisi)

Elif Özen

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü)

Erhan Bayram

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü / Tanburi Cemil Bey Derneği)

Mahmut Ölmez

(Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)

Esra Turner

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Doktora programı öğrencisi)

Salih Demirtaş

(Orient-Institut Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı öğrencisi)

 

Düzenleme Kurulu/Organizing Committee

Prof. Dr. Cenk Güray (Başkan-Chair)

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü)

Dr. Osman Öksüzoğlu

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Nevin Şahin

(Orient-Institut Istanbul)

Dr. Ferhat Çaylı

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. İsmet Karadeniz

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü)

Korkutalp Bilgin

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Orçun Güneşer

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı öğrencisi)

Elif Özen

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü)

Erhan Bayram

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü / Tanburi Cemil Bey Derneği)

Mahmut Ölmez

(Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)

Esra Turner

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Doktora programı öğrencisi)

Salih Demirtaş

(Orient-Institut Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı öğrencisi)

 

Sempozyumun Bilim Kurulu ve Onur Kurulu daha sonra duyurulacaktır.

The Scientific Board and Honorary Board of the symposium will be announced later.