Ruhi Ayangil Hakkında

Prof. (d. 1953) - AYANGİL Türk Müziği Orkestra ve Korosu kurucusu, orkestra ve koro şefi, kanun sanatçısı, makam müziği bestecisi, eğitimci. 1997 – 2011 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi (STF) Kurucu öğretim üyesi, STF Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanı, YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü ve YTÜ-STF Dekanı olarak görev yaptı. Ulusal – uluslararası sayısız konser, bilimsel çalışma ve CD kayıtları gerçekleştirmiş, çalışmaları birçok ödülle takdir olunmuş Ayangil hâlen, İTÜ Lisans Üstü Programı öğretim üyesi, Kaiser Wilhelm Üniversitesi CMO (Münster) Bilim Danışma Kurulu Üyesi ve Mimsanat Derneği SES Projesi uzman eğitmeni olarak bilimsel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüzyıllar Boyu Müzik ve Müzikbilime Değen Hanımelleri…

Yazar: |2021-03-08T01:42:37+03:008 Mart, 2020|Genel, Güncel, Her dem taze|

Prof. Ruhi Ayangil'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz: "Türk makam müziği ve halk müziği'nde bestecilikten icracılık ve müzikbilime kadar bir dizi alanda, kadın eliyle yaratılmış eserler hayli yekûn tutar. Birçoğu dehâ ve yoğun emek mahsûlü yüksek sanat ve bilim ürünü eserleri insanlık âlemine armağan edenlerden bazılarını hatırladığımızda, hanımelleriyle resmedilmiş gönenç tablosunun ne denli geniş ve renkli olduğu anlaşılır. Bestekârlık mesleğinin mücevher taşlarından ünlü Evcârâ peşrev ve saz semâisinin müellifi Dilhayat Kalfa ile Sabâ peşrevinin bestekârı Reftâr Kalfa'dan başlayarak, bestekâr sıfatıyla şöhret bulmuş ve mûsikî tarihinin sayfalarını tezyîn etmiş isimlerden başlıcalarını hatırlayalım."

Vefâtının 40. Yılında Ferid Alnar Sempozyumu’nun Ardından

Yazar: |2018-11-18T22:24:15+03:0017 Kasım, 2018|Güncel, İzlenimler|

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın 24 -25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Vefâtının 40. Yılında Ferid Alnar Sempozyumu”, büyük bestecimizin hayatı ve eserlerinin bütün yönleri ile ele alınıp irdelendiği bir bilgilenme ve sanat şöleni olarak hâfıza ve hâtıralardaki yerini aldı.

Dönüştürücü Bir Performans Pratiği Olarak “Batak Tekniği” ve Saz Eserlerinde Besteli Taksim Örnekleri ile İcra/Yorum Tarzları

Yazar: |2018-10-29T11:22:13+03:0018 Mayıs, 2018|Akademik, Makaleler|

“Karabatak” ve “batak”  terimleri ilk olarak, örneği, XVIII yüzyılda Tanbûrî/ kemânî Hızır Ağa (? - 1760?) tarafından verilen “Segâh Karabatak” ve “Hicaz Karabatak” peşrevleri ile ortaya çıkar. Bu terim, gerek besteleme, gerekse icra tazında dönüştürücü/ değiştirici yeni bir yaklaşımı vurgular. Hızır Ağa’nın yaşadığı dönem, Osmanlı – Türk  devlet ve toplum yapısında “Batılılaşma/ Avrupalılaşma” hareketlerinin uç verdiği, “öncül” bir dönemdir.