Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde ”40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar” başlığıyla bir sempozyum düzenliyor. Gerçekleşecek olan sempozyumda Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinden Hasan Ferid Alnar, hem bir icracı ve besteci olarak yeniden hatırlanacak, hem de içinde bulunduğu dönem açısından irdelenerek ulusal müziğin oluşum süreci ve Ferid Alnar’ın bu süreçteki önemi üzerinde durulacak.

Bu bilimsel nitelikli toplantı, Ferid Alnar’ın oda müziği ve orkestral eserlerinden oluşan bir repertuvarın icra edileceği “Alnar’a Armağan” başlıklı konser etkinliğiyle sonlanacak. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Erdem Çöloğlu şefliğindeki konser, 25 Ekim 2018 günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://alnarsempozyum.anadolu.edu.tr/