Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği’nin işbirliği ile bu yıl onikincisi düzenlenen Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleşecek.  On yılı aşkın bir süredir; Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme, Müzik Algısı, Müzik Nereye Gidiyor?, Şehir ve Müzik, Müzik Dinleme ve Çalgı Performansında Ses-Tını- Algı, Müzik ve Terapi, Müzik Medya ve Teknoloji, Müzik Teorileri, İnsan Yaşamında Müzik ve Müzikte Yeni Yönelimler temalarıyla yerleşik olan insana ve topluma odaklanma geleneğinin ardından, Hisarlı Ahmet Sempozyumu 2022 yılı için Müzik ve İklim konusunu belirledi. Büyük küresel zorluklardan biriyle yüzleşmeyi amaçlayan 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tüm akademisyenleri disiplinlerarası ve disiplinlerüstü eleştirel iletişimi güçlendirici bir yaklaşımla iklim sorunları karşısında müzisyenlerin rolü ve müziğin nesillerarası değişime yardım olanakları konularına katkıda bulunmaya davet ediyor.
Sempozyumun davetli konuşmacıları arasında Aaron S. Allen (University of North Caroline at Greensboro, USA), İhsan Çiçek (Ankara Üniversitesi, Türkiye) ve Oksana Dobzhanskaya (Arctic State Institute of Culture and Arts, Russia) yer alıyor. Sempozyumun açılış töreni, açılış konseri, davetli konuşmacıları, belirli panel ve oturumlarını canlı olarak sempozyumun YouTube kanalından takip edebilmek mümkün olacak. Bazı oturum ve panellere ise ilgililer Zoom üzerinden de katılabilecek.
Sempozyum programına, özet kitabına, etkinlik takvimine ve çevrimiçi oturumların Zoom bilgilerine ulaşmak için sempozyum adına düzenlenmiş websitesini ziyaret edebilirsiniz: https://hisarliahmet.org