Türk Müziği Akademik Çevresi’nin (TUMAC) 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemi Bilim Sanat Etkinlikleri (BSE) programı açıklandı.

TUMAC’ın 2022-2023 akademik yılı sözcüsü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Müzikoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı’nın öncülüğünde hazırlanan programda bu ay, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ergur’unCOVID Güncesi: Mücadele, Adaletsizlik, Dersler” başlıklı sunumu yer alıyor. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 21:00’da TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak etkinlik, İTÜ TMDK Müzikoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Doç Dr. Şeyma  Ersoy Çak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Almanya’da Mevlevilik ve Mûsikî” başlıklı sunumuyla İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu üyesi Dr. Osman Öksüzoğlu’nun yer alacağı 26 Kasım 2022’deki etkinliğin moderatörlüğünü ise müzikolog Dr. Burçin Bahadır Güner yapacak.

24 Aralık 2022’de ise “Kevserî Mecmuası ve Kitab-ı İlmi’l Musiki” başlıklı sunumuyla Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Yalçın yer alıyor. Bu etkinliğin moderatörlüğünü İTÜ TMDK’da öğretim görevlisi Dr. Serhan Dilhan Yavuz yapacak.

28 Ocak 2023’de gerçekleşecek BSE No. 32’de ise Bennington College’de etnomüzikoloji alanında görev yapan Dr. Joseph Alpar’ın “Music and Liturgy in Istanbul’s Jewish Community” başlıklı sunumu yer alıyor. Bu etkinlik, Orient-Institut Istanbul’da araştırma görevlisi olan etnomüzikolog Dr. Will Sumits’in moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Ayrıca tüm etkinlikler TUMAC Youtube kanalından canlı yayınlanacak.