Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu

Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu

Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) tarafından Tanbûrî Cemil Bey’in 150. doğum yılı münasebetiyle 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mim Sanat Derneği ve Tanburi Cemil Bey Derneği‘nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

SEMPOZYUM DAVETİ

Saygıdeğer İlgililer;

“Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey, gerek çalgı icralarındaki sıra dışı ustalık, gerek makamları algılayış ve yansıtma biçimindeki zenginlik, gerekse de Anadolu’nun çok kültürlü müzik birikimini kucaklayan kişiliği sebebiyle, Türk Müzik kültürünün hafızası olarak anılmayı hak eden bir sanatkârdır. Bu yüzden TUMAC (Türk Müziği Akademik Çevresi), Tanbûrî Cemil Bey’in doğumunun 150. yılı ile örtüşen 2021 yılını, kültürel açıdan Cemil Bey’in ülkemiz ve dünya adına ortak bir sanat hafızası olarak öneminin altını çizecek bir dizi etkinlikle anlamlandırmayı hedeflemektedir.

Bu etkinliklerin ilk ve en önemli ayağı olarak TUMAC, Tanbûrî Cemil Bey’in temsil ettiği sanat ve kültür alanının icra, teori, tarih, çalgılar ve kültürel etkileşim’ gibi bileşenleri kapsamında akademik ve sanatsal çalışma üretebilecek akademisyenleri, kültür ve sanat insanlarını ortak bir platformda buluşturmak amacıyla 7-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Sempozyumu‘nu düzenleme kararını almıştır. Söz konusu sempozyuma çalgıbilim, müzik kuramı, müzik tarihi, icracılık ve ilkeleri ile modernite ve kültürel etkileşim başlıkları altında, Cemil Bey ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi kuran konulardaki bildiri önerileri ile başvurmak mümkün olacaktır. Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen akademisyen, kültür ve sanat insanlarının ekte verilen kılavuza göre kaleme alacakları “200-250 kelimelik” bir özeti 15 Şubat 2021 tarihine kadar Sempozyum Sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu süreçten önceki ve sonraki tüm düzenlemeler sempozyum takvimi dikkate alınarak Sempozyum Sekretaryası tarafından yürütülecektir.

Uluslararası “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu’na desteğiniz ve ilginiz için şimdiden şükranlarımızı ifade etmek isteriz.

En derin saygılarımla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Cenk Güray

SYMPOSIUM INVITATION

To whom it may concern;

“Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey, deserves to be identified as the memory of Turkish Music Culture due to his mastership and talent in the performance of various instruments, to his unusual skills in the perception of makam based music and the reflection of this skill in the area of performance, and finally to his intercultural view in approaching the music in Anatolia arousing through its multi-cultural past. Because of these, TUMAC (Turkish Music Academic Circle) aims to celebrate 2021 -the 150th anniversary of Tanbûrî Cemil Bey’s birth- with a series of activities to underline the importance of Cemil Bey as a historical character who has carried the intercultural music history of Anatolia to today’s World.

As the first step of these activities, TUMAC decided to organize the “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey International Online Symposium between 7 and 9 May 2021 to bring together academics and musicians worldwide in order to present their works in the areas symbolizing the musical life of Cemil Bey, such as performance, theory, music history, instruments, and cultural interaction. It is possible to apply for the symposium by submitting an abstract of 200-250 words to the Organizing Committee under the topics musical instruments, music theory, history of music, musical performance, and modernity-cultural interaction. Although the Organizing Committee gives preference to the papers directly or indirectly related to the musical life of Cemil Bey and its long-term effects, all the intuitive works that will help enrich the indicated areas are welcome for submission. Deadline for abstract submission is 15th of February 2021. All the necessary executive activities will be planned, conducted and announced by the Organizing Committee.

We would like to express our deepest gratitude in advance for your sincere support and interest regarding the “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey International Online Symposium.

With my best regards,

On behalf of the Symposium Organization Committee,

Prof. Dr. Cenk Güray

TUMAC VİZYON

“Bilimsel araştırma, geliştirme, yayınlama, öğretim ve uygulama yöntemleri kullanılarak, Türk Müziği’nin ulusal ve uluslararası bilim – sanat dünyasında temsili yolunda ve kamuoyunun bu konuda kültürel – sanatsal yücelmesine katkıda bulunulmasında öncü ve bağımsız bir akademik girişim olmak”

TUMAC MİSYON

  • Müzik bilimi ve disiplinlerarası bilim-sanat üretimlerinin çoğaltılıp, bu yolla toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak;
  • Müzik bilimi alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması ve pratiğe dönüştürülmesi için disiplinlerarası müşterek çalışma zemini ve gönüllü katılımcı dinamiklerinin oluşmasını sağlamak;
  • İlgili alanlarda teorik ve pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel araştırma, geliştirme, görsel-işitsel-elektronik ortamlarda yayınlama, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak.

TUMAC HEDEFLER

  • Toplumsal, tarihsel, kültürel bilincin gelişmesini ve insanlık değerlerine katkıda bulunulmasını sağlayan;
  • Müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen;
  • Özgün, eleştirel, deneysel bilim – sanat ürünleri özelliği taşıyan;
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesine imkân veren;
  • Gözlemci, yaratıcı, yönlendirici, problem öneren ve çözümleyen; analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip; disiplinlerarası müşterek çalışmayı benimsemiş ve ekip çalışmasına yatkın, meslek etiğine bağlı akademisyenler ve araştırmacılar eliyle üretilen;

nitelikli bilimsel-sanatsal eserler ortaya koymak ve bu hedefleri gözeten bağımsız, sinerjik bir akademik ortam oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.