Osman Öksüzoğlu Hakkında

Dr. (d. 1976) - Ritm, Ney icracısı ve Türk Müziği Araştırmacısı. 2000 yılında Harran Üniversitesi Müzik Bölümünde lisans, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi danışmanlığında yazdığı, “Şanlıurfa Dergâh Camii’nde Yapılan Tarikat Usûlleri ve Müzikal Analizleri” teziyle 2015 yılında Doktor ünvanı aldı. Mûsikî eğitimine lise yıllarında tanıştığı Mehmet Mercan Özkan ile başladı ve daha sonra, Niyazi Sayın, Prof. Ruhi Ayangil, Halil Baziki, Salih Bilgin ve Vehbi Balak gibi hocalarla çalışma ve istifade etme imkânı buldu. 2000 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini, 2001-2007 yılları arasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen pek çok etkinlikte ney ve ritm icracısı olarak görev aldı, akademik toplantılarda bildiri sundu, workshoplar düzenledi. 2008 yılından bu yana İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ritim sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.