Kitap Adı: Müzikal Nakışlar

Yazarı: Edward Said

Çeviren: Gül Çağalı Güven

Yayınevi: Agora Kitaplığı

Yayın Yılı: 2006

ISBN: 9944-916-18-8

Sayfa Sayısı: 133

 

       Müzik tutkusuyla da tanınan düşünür, teorisyen ve edebiyatçı Edward Said (1935-2003)’in 1989 yılında California Üniversitesi Eleştirel Teori Enstitüsü bünyesinde peş peşe verdiği üç seminerin yazıya dökülmesine dayanan çalışma müziğin toplumsal bir incelemesidir. Üç bölümden oluşan kitabın “Aşırı Uçta Bir Durum Olarak Performans” başlıklı ilk bölümünde performans ve dinleme pratikleri, “Müzikte İhlâlci Unsurlar” başlıklı ikinci bölümünde müziğe ilişkin dâhilî ve haricî nitelikler, “Melodi, Yalnızlık ve Onaylama” başlıklı son bölümde ise bazı kompozisyonlardan örnekler yardımıyla estetik değerlendirmeler ele alınmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Altı Derste Müziğin Poetikası

Yazarı: Igor Stravinsky

Çeviren: Cem Taylan

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2000

ISBN: 975-8434-07-1

Sayfa Sayısı: 95

 

       XX. yüzyılın önemli bestecilerinden Igor Stravinsky (1882-1971) Harvard Üniversitesi’nde 1939-1940 öğretim yılında Charles Eliot Norton Şiir Konferansları dâhilinde altı konferans vermiştir. Bestecilikle ilgili teknik bilgilerden ziyade besteciliğin estetik yönlerinin irdelendiği bu konferanslar dizisinin özgün dili Fransızcadır. Yorgo Seferis’in dokunaklı önsözüyle başlayan çalışma, altı bölümü (Tanışma, Müzik Fenomeni, Müziğin Bestelenmesi, Müziğin Tipolojisi, Rus Müziğinin Avatarları, Müziğin İcrası) takip eden epilogla son bulmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Hindemith Raporları – 1935/1936/1937

Yayına Hazırlayan: Şefik Kahramankaptan

Çeviren: Elif Damla Yavuz

Yayınevi: SCA Müzik Vakfı Yayınları

Yayın Yılı: 2013

ISBN: 978-605-62953-5-5

Sayfa Sayısı: 272

 

        1934 yılında gerçekleşen 1. Müzik Kurultayı sonrasında Türkiye’nin ilk konservatuvarının kurulmasına danışmanlık etmek üzere ülkeye davet edilen Paul Hindemith (1895-1963) devrinin önemli besteci ve eğitimcilerindendir. Hindemith 1935-36-37 yıllarında Maarif Vekâleti’ne üç ayrı rapor sunmuştur, fakat 1947 yılında Maarif Vekâleti’nde çıkan yangında bu raporların kaybolduğu tahmin edilmektedir. Raporların Hindemith Enstitüsü’nde bulunan Almanca asılları müzikolog Elif Damla Yavuz tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Tarihî değeri olan bu raporlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel yapılanmasını idrâk etmede önemli rol oynamaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik Üzerine Düşünmek

Yazarı: Ayhan Erol

Yayınevi: Bağlam Yayıncılık

Yayın Yılı: 2009

ISBN: 978-605-5809-02-7

Sayfa Sayısı: 280

 

       Yazarın çeşitli süreli yayınlarda yayınlanmış makaleleri ve bazı bilimsel toplantılarda sunduğu bildirilerin bir derlemesi niteliğindeki kitap; müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel çalışmalar, popüler müzik incelemelerini bağdaştıran ve bu alanların kesişim noktalarından beslenen yazılardan oluşmaktadır. Bu çalışma farklı müzik türlerine ilgi duyan meraklıları, diğer müzik türleri hakkındaki görüş ve kavrayışlarını gözden geçirmeye sevk etme amacı taşımaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Tanbûrî Cemil Bey Nota Külliyâtı

Yayına Hazırlayan: Rûhî Ayangil

Yayınevi: TBMM Millî Saraylar

Yayın Yılı: 2016

ISBN: 978-605-4700-95-0

Sayfa Sayısı: 71

 

       Üstâd Tanbûri Cemil Bey’in vefatının 100. yılında büyük bir eksikliği gidermek üzere hazırlanan yayın, üstâdın eserlerinin notalarının bir bütün hâlinde neşredilmesi bakımından Cumhuriyet Dönemi’nde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 17 saz eseri, 9 sözlü eseri bulunan Cemil Bey’in; biri vefatından önce, biri de vefatından sonra basılan ve tüm eserlerini içeren iki nota neşriyatı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1909 yılında Kemal Emin (Bara) ve Udî Fahri Kopuz tarafından basılan Tanbûri Cemil Bey Külliyâtı; diğeri ise Şamlı İskender Nota Neşriyâtı’ndan 1928 yılında ard arda iki baskı hâlinde yayınlanan, nota tashihlerinin bestekârın oğlu Mes’ud Cemil tarafından yapıldığı belirtilen Tanbûri Cemil Bey Külliyâtı olduğu bilinmektedir. Elimizdeki çalışma, büyük ölçüde birbirinin aynı olan bu iki neşriyâtın karşılaştırılarak Arel-Ezgi-Uzdilek yazılama/işâretleme sistemine uygun biçimde yazılmasıyla meydana gelmiştir