Kitap Adı: Introduction to Musicology

Yazarı: Glen Haydon

Yayınevi: The University of North Carolina Press

Yayın Yılı: 1941

Sayfa Sayısı: 329

 

       Guido Adler, Charles Seeger gibi öncü isimlerden beslenen bilim insanı, eğitimci ve besteci Glen Haydon’un bu kitabı modern müzikbilimin ilk İngilizce kaynaklarındandır. Tam adı Introduction to Musicology – A Survey of the Fields, Systematic & Historical, of Musical Knowledge & Research olan ve ilgililer için rehber niteliği taşıyan kitap sistematik ve tarihsel müzikoloji olmak üzere iki bölüm içermektedir. Sistematik müzikoloji başlığı altında akustik, fizyoloji, estetik, teori, pedagoji, karşılaştırmalı müzikoloji konularına değinen yazar; tarihsel müzikoloji başlığı altında ise müzik tarihi felsefesi, müzik tarihi kaynakları, müzikte tarihsel araştırma sorunları ve yöntemleri konularını ele almaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Foundations of Music History

Yazarı: Carl Dahlhaus

İngilizceye Çeviren: J.B. Robinson

Yayınevi: Cambridge University Press

Yayın Yılı: 1983

ISBN: 0-521-29890-3

Sayfa Sayısı: 177

 

       Özgün adı Grundlagen der Musikgeschichte olan eser, müzik tarihi yazıcılığı ve felsefesi hakkında yazılmış ilk detaylı çalışmalardan biri sayılmaktadır. Batı Almanya’nın söz sahibi müzik adamlarından olan Dahlhaus, disiplinler arası yaklaşımı sayesinde müzikle ilgili düşüncelerini zenginleştirmiştir. Farklı tarih yazım kuramlarını artıları ve eksileri ile değerlendiren yazar, bu teorilerin müzik tarihi yazımına nasıl uyarlanabileceği sorusuna cevap aramaktadır. 10 alt başlıktan oluşan kitap, İngilizce çeviri için yazar tarafından sağlanan bir bibliyografyayı da içermektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Shadows in the Field – New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology

Editörler: Gregory F. Barz, Timothy J. Cooley

Yayınevi: Oxford University Press

Yayın Yılı: 2008

ISBN: 978-0-19-532495-2

Sayfa Sayısı: 325

 

       Genişletilmiş ikinci baskısında etnomüzikolog Bruno Nettl’ın önsözüyle sunulan çalışma, etnomüzikolojide alan araştırması üzerine hazırlanmış ilk kapsamlı yapıt olma özelliğini taşımaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geleneksel veri toplama etkinliklerinin alanı bütünüyle yansıtmadığı görüşünün öne çıkmasıyla, gözlemcinin deneyimlerini esas alan “yeni alan araştırması” çalışmalarına zemin hazırlanmıştır. Bu zemin üzerinde yol alan 18 araştırmacının alanda karşılaştıkları zorluklar ve edindikleri kazanımlar dâhilinde kaleme aldıkları 16 makale, günümüz araştırmacılarının yoluna ışık tutmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Folklor Dersleri – Türkiye’de Musiki Folkloru

Yazarı: Halil Bedi Yönetken

Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu

Yayınevi: OpusKitap

Yayın Yılı: 2017

ISBN: 978-605-85846-5-5

Sayfa Sayısı: 149

 

       Cumhuriyet dönemi müzik eğitim politikalarının şekillenmesinde etken rol oynayan müzikbilimci ve eğitimci Halil Bedi Yönetken (1899-1968)’in 1959 yılından, emekli olduğu 1964 yılına kadar İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda okuttuğu “Folklor” dersi için hazırladığı notlar kitabın temelini oluşturmaktadır. Ders notlarında bulunmamasına rağmen, kitabı yayına hazırlayan Daloğlu tarafından metin içinde gerekli görülen yerler görsel ögelerle desteklenmiş ve kitabın sonunda belgelerden oluşan bir bölüm okuyucuya sunulmuştur.