Kitap Adı: 2017 Arel Sempozyumu Bildirileri

Editörler: Fikret Turan, Emine Temel, Emre Kurban

Yayınevi: İstanbul Üniversitesi Yayınları

Yayın Yılı: 2018

ISBN: 978-605-07-0678-9

Sayfa Sayısı: 465

 

       İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işbirliğiyle 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen, Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu’nun ardından yayınlanan kitapta 27 bilim insanının bildirileri bulunmaktadır. Bilim insanı, hukukçu, eğitimci, besteci, yazar, entelektüel Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955)’i ve çalışmalarını birden çok yönüyle inceleyen bildirilerin sunulduğu sempozyum aynı zamanda, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde olduğu bilinen Arel kitaplık ve koleksiyonunun tasnif edilerek araştırmacıların kullanımına sunulmasının habercisi olma niteliğini taşımaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Tedkîk ü Tahkîk

Yazarı: Nâsır Abdülbâkî Dede

Çeviren: Yalçın Tura

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2006

ISBN: 975-8434-92-6

Sayfa Sayısı: 88

 

       III. Selîm devrinin önde gelen müzik bilginlerinden Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Nâsır Abdülbâkî Dede (1765-1821)’nin, padişahın teşvikiyle kaleme aldığı eser Türk Müziği’ne dair nazarî bilgileri içermektedir. Seyir kavramını esas alarak makamları açıklamaya çalışmasıyla edvar geleneğinden ayrılan eserde, Kantemiroğlu’nunkine benzer yenilikçi bir anlayışın benimsendiği görülmektedir. İncelemekte olduğumuz yayın, Süleymâniye Kütüphanesi’nde Nâfiz Paşa yazmaları arasında bulunan 1242 numaralı nüshanın, açıklama ve notlarıyla günümüz Türkçe’sine çeviren Yalçın Tura tarafından, müzikbilim dağarcığına kazandırılmış hâlidir.

 

 

 

Kitap Adı: Türk Musikisi

Yazarı: Rauf Yekta Bey

Çeviren: Orhan Nasuhioğlu

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 1986

Sayfa Sayısı: 141

 

       Türk Müziği’nin modern müzikbilim alanındaki ilk temsili olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyan eser; nazarî bilgiler, makam tarifleri, usuller, eser notalarından örnekler ve organolojik incelemelerden oluşmaktadır. Söz konusu yayın 1922 yılında yayınlanan Albert Lavignac’ın Müzik Ansiklopedisi için Raûf Yektâ Bey (1871-1935) tarafından Fransızca yazılan, “La Musique Turque” başlıklı monografın Türkçe çevirisidir.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik ve Politika

Yazarı: Fırat Kutluk

Yayınevi: h2o Yayıncılık

Yayın Yılı: 2016

ISBN: 978-605-4906-58-1

Sayfa Sayısı: 158

 

       İlk basımı 1997’de gerçekleşen eser, 21 sene sonra güncellenerek tekrar basılmıştır. Beş bahisten oluşan çalışmanın Fırat Kutluk tarafından kaleme alınan ilk dört bölümünde Avrupa, Sovyetler Birliği, Türkiye ve ABD’de müzik-politika etkileşimi sosyal bağlamda incelenmektedir. Aykut Barış Çerezcioğlu’nun kaleme aldığı son bölümde ise bilhassa yakın dönem Türkiye’sinin popüler müzik dünyasında görülen politik yansımalardan kesitler yer almaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Gürültüden Müziğe

Yazarı: Jacques Attali

Çeviren: Gülüş Gülcügil Türkmen

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Yayın Yılı: 2005

ISBN: 978-975-539-445-9

Sayfa Sayısı: 207

 

       Özgün adı Bruits – Essai Sur L’Economie Politique de la Musique olan eser Jacques Attali tarafından 1977 yılında kaleme alınmıştır. Yazar günümüzde gürültü ve müzik arasındaki sınırları çizen ekonomik ve politik unsurları inceleyerek, toplumu müzik aracılığıyla ele almaktadır. Kendine has kavramlarla savını destekleyen Attali, neoliberal ve kapitalist ekonomilerin müziği nasıl günlük tüketim ürünü hâline getirdiğini gözler önüne sermektedir.