Kitap Adı: Musikinin Asrî Prensi Ali Rifat Çağatay

Yayına Hazırlayanlar: Nilgün Doğrusöz – Ali Ergur

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Yayın Yılı: 2017

ISBN: 978-605-180-809-3

Sayfa Sayısı: 317

 

       20. yüzyıl Türk müziğinin önemli temsilcilerinden Ali Rıfat Bey’in ardında bıraktığı ve ölümünden sonra ilk kez akademik bir zeminde incelenen belgeler ışığında hazırlanan kitap, alanlarında uzman müellifler tarafından kaleme alınan ve birbirini tamamlar nitelikte altı makaleden oluşmaktadır. Yalnızca biyografik bir tanıtım olmaktan öteye geçen çalışma, Ali Rıfat Çağatay figüründen yola çıkarak dönemin ruhunu yansıtmaktadır. Kitapta yer alan makaleler ve yazarları: Nilgün Doğrusöz ve Ali Ergur tarafından Çatışmalar ve Dönüşümler Çağında Bir Bileşimci: Ali Rıfar Çağatay, Gözde Çolakoğlu Sarı tarafından 20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Bestecilikte Yeni Bir Soluk: Ali Rıfat Çağatay, Hikmet Toker tarafından Ali Rıfat Çağatay Evrakında Yer Alan İstiklal Marşı İle Alâkalı Belgelerden Hareketle İlk Resmî İstiklal Marşı Bestemiz, Mustafa Erkan tarafından Ali Rıfat Çağatay Bestelerinin Güfte, Vezin ve Yazarları, M. Kemal Karaosmanoğlu tarafından Ali Rıfat Çağatay’ın makamsal Eserlerindeki Perde Dağılımları ve Seyir Çizgileri, Ozan Baysal tarafından Ali Rıfat Çağatay’ın Armonik Dili sırasıyla okuyucuya sunulmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Bir Kültür Savaşçısı Dr Osman Şevki Uludağ – Musiki Yazıları

Yayına Hazırlayan: İrem Ela Yıldızeli

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2009

ISBN: 978-9944-396-53-0

Sayfa Sayısı: 237

 

       Tıp doktoru ve tarihçisi, musikişinas, asker, milletvekili Osman Şevki Uludağ’ın torun çocuğu İrem Ela Yıldızeli tarafından yayına hazırlanan kitap Uludağ’ın hatıratı, gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları, kişisel arşivinde bulunan tutanak ve fotoğrafların derlemesinden oluşmaktadır. Cumhuriyet döneminin kültür alanındaki tartışmalarını yakından inceleme olanağı sağlayan bu belgelerde ilk kez rastlanan bilgiler ve olaylar çalışmaya derinlik katmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Sovyet Ermenistanı’nda Kanun Müziği ve Haçatur Avetisyan

Yazarı: Esra Berkman

Yayınevi: Türkiye Alim Kitapları

Yayın Yılı: 2016

ISBN: 978-3-639-67163-6

Sayfa Sayısı: 199

 

       Sovyet kültür politikaları etkisiyle müzikte batılılaşmanın sistemli ve etkili biçimde gerçekleştiği Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1920-1991)’nde, genellikle Müslüman toplumlarda icra edilen kanun sazının batılılaşan çalma stili mercek altına alınması; kanun virtüözü, bestekâr, eğitimci Haçatur Avetisyan (1926-1996)’ın çalışmalarının kültürel değişimdeki yerinin incelemesi kitabın içerdiği konulardır. Beş bölümden oluşan kitabın ilk iki bölümünde Ermenî Müziği, Çarlık Rusya ve Sovyet dönemi başlıkları altında iki döneme ayrılmıştır. Üçüncü bölüm Solo Bir Çalgı Olarak Ermeni Kanunu başlığını taşımaktadır. Dördüncü bölümde Haçatur Avetisyan’ın 20. yüzyıl Ermeni kanun sanatına etkileri eğitmenliği, besteciliği ve kanunçalarlığı bağlamında ele alınmaktadır. Beşinci bölümde ise Haçatur Avetisyan hakkında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere yer verilmektedir. Berkman’ın da ifadesinde belirttiği üzere kitabın kurgulanmasında araştırma modeli olarak betimsel yöntem ve alan araştırması yöntemi tercih edilmiştir.

 

 

 

Kitap Adı: Tanburî Küçük Artin – A Musical Treatise of the Eighteenth Century

Yazarı: Eugenia Popescu-Judetz

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2002

ISBN: 975-8434-33-0

Sayfa Sayısı: 204

 

       18. yüzyılda Kantemiroğlu ve Abdülbaki Nasır Dede’nin arasında kalan dönemde yaşayan İstanbullu Ermeni müzisyen Tanburî Küçük Artin’in Ermeni harfleriyle Türkçe olarak kaleme aldığı çalışması iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmın başlığı olmasa da Artin tarafından Mûsikî Edvârı olarak bahsedilmekte, iş erbabı okulun yolunu takip eden pratiğe dayalı nazarî bilgiler içermektedir. İkinci kısım ise Tevarih-i Tahmas Kulu başlıklı seyahatnameyi içermektedir. Elimizdeki kitabın konusu Mûsikî Edvârı olarak anılan yazmadır ve incelenen yazma Yerevan’daki Matenadaran Kütüphanesi’nde 9340 katalog numarasıyla bulunmaktadır. Kitapta yer alan, edvâr metni dışındaki bölümler Eugenia Popescu-Judetz tarafından İngilizce olarak yazılmıştır. Edvârın günümüz Türkçe’sine çevrilmiş hâlini açıklamalar ve çözümlemeli incelemelerin bulunduğu bölümler takip etmektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Ethnomusicology – A Very Short Introduction

Yazarı: Timothy Rice

Yayınevi: Oxford University Press

Yayın Yılı: 2014

ISBN: 978-0-19-979437-9

Sayfa Sayısı: 151

 

       Oxford Üniversitesi Yayınları’nın popüler “A Very Short Introduction” serisi kapsamında yayınlanmış, etnomüzikolojinin etkin ve öncü isimlerinden Timothy Rice’ın çalışması dünyanın dört bir yanından sunduğu örneklerle müziği ve altında yatan kültürel bağlamı anlamaya yönelik bir rehber kaynak olarak okuyucuyla buluşmaktadır. Birbirinden farklı toplumlarda sürdürülecek araştırmalarda sergilenmesi gereken yaklaşımlar, alan araştırmasının incelikleri, bir kültürü anlama yolunda veri toplama ve yordama tekniklerinin önemi yazarın değindiği konular arasındadır.