Kitap Adı: Safiyüddin Abdülmü’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı

Yazarı: Mehmet Nuri Uygun

Yayınevi: Kubbealtı Neşriyâtı

Yayın Yılı: 1999

ISBN: 975-7663-49-2

Sayfa Sayısı: 317

 

       XIII. yüzyıl bilginlerinden Safiyüddin Abdülmü’min Urmevî tarafından kaleme alınan, tam adı Kitâbü’l-Edvâr fî maʿrifeti’n-naġam ve’l-evtâr olan eserin tercümesi ve incelemesini içeren kitap Mehmet Nuri Uygun’un doktora tezine dayanmaktadır. Urmevî’nin dizileri devir (daire) tasvirleriyle açıklamasından ötürü Arapça devir kelimesinin çoğulu olan edvar kelimesi bu geleneğe adını vermiş ve söz konusu eser ise sistemci okul olarak da anılan edvar geleneğinin ilk temsilcisi sayılmıştır. Urmevî’nin öncüsü olduğu yolu idrak etmek, Türk müziğinin tarihsel seyrini anlamakta ayrı bir önem taşımaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: İslam Açısından Müzik ve Semâ

Yazarı: Süleyman Uludağ

Yayınevi: Kabalcı Yayınevi

Yayın Yılı: 2004

ISBN: 975-997-009-0

Sayfa Sayısı: 290

 

       “Müziğin dini hükmü nedir ve ne olmalıdır?” sorusuna cevap arayan çalışmada yazar yüzyıllardır süregelen tartışmaları Kur’an ve hadisler ışığında incelemekte, fakihler ve mutasavvıfların konu hakkındaki görüşlerine yer vermektedir. İlk kez 1976’da İslam Açısından Mûsıkî ve Semâ adıyla yayınlanan kitap, 1992 ve 1999 yıllarında yeniden basılmıştır. İslam ve Müzik ilişkisi üzerine karşıt fikirleri bir arada ele alan eser, ilâhiyat temelli nesnel bir yaklaşım sergilemektedir.

 

 

 

Kitap Adı: İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi

Yazarı: Yalçın Çetinkaya

Yayınevi: İnsan Yayınları

Yayın Yılı: 1995

ISBN: 975-574-030-9

Sayfa Sayısı: 127

 

       X. yüzyılda bir grup düşünürün bir araya gelmesinden oluşan İhvân-ı Safâ, İslam dünyasının önemli entelektüel topluluklarındandır. Pythagorien, Hermetik ve Neo-Platonist düşünce yapılarından beslenen topluluk; felsefe, matematik, geometri, astronomi, müzik gibi birden çok disiplini kapsayan, ansiklopedi niteliğinde 51 risâle kaleme almıştır. Künyesini sunduğumuz kitap üç ana başlığa ayrılırken ilk başlıkta mûsikî üzerine genel tanımlardan bahsedilmektedir. İkinci başlıkta İhvân-ı Safâ düşüncesine yön veren isimler ve akımlar ele alınmakta, üçüncü başlıkta ise İhvân-ı Safâ ve topluluğun mûsikî risâlesi incelenmektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri

Yazarı: M. Kemal Karaosmanoğlu

Yayınevi: İtü Vakfı Yayınları

Yayın Yılı: 2017

ISBN: 978-975-7463-25-2

Sayfa Sayısı: 268

 

       Günümüz müzik eğitiminde mühim bir boşluğu doldurmak maksadıyla kaleme alınan çalışmada matematik, fizik, istatistik alanlarından yararlanılarak müzikte ses sistemleri ayrıntılı biçimde izah edilmektedir. Müzik Aritmetiği başlığıyla sunulan ilk bölümde, yapılan hesaplamaların teknik bakımdan anlaşılmasını sağlayan bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde Pisagor ve Zarlino ses sistemleri ile günümüz batı müziğinin temelindeki tamperemanlar incelenmekte, üçüncü bölümde ise tarih boyunca Türk müziği için önerilen ses sistemleri ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Müzisyenlerin de kitaptan faydalanacağı düşünülerek, verilen örneklerin tablolar ve grafiklerle pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Tanbūrî Cemil’in Hayâtı

Yazarı: Mes’ud Cemil

Yayına Hazırlayan: Uğur Derman

Yayınevi: Kubbealtı Neşriyâtı

Yayın Yılı: 2002

ISBN: 978-7663-98-0

Sayfa Sayısı: 255

 

       Tanbûrî Cemil’in Hayâtı ilk olarak 1946’da Vakit Gazetesi’nde yayınlanmasından sonra, gördüğü ilgi üzerine 1947’de genişletilerek kitap hâlinde basılmıştır. Son olarak 2002 yılında Uğur Derman tarafından yayına hazırlanıp, yazarının vefatından 39 yıl sonra tekrar basılmıştır. İncelediğimiz baskı orijinaline ek olarak Uğur Derman’ın kaleme aldığı bir Mes’ud Cemil biyografisiyle başlamakta, Ârif Aşçı’nın derlediği Tanbûri Cemil Bibliyografyası ile son bulmaktadır. Eser boyunca sunulan fotoğraflar ile üstâdın hayatından kesitler okuyucuyla buluşmaktadır.