Kitap Adı: Mixing Musics – Turkish Jewry and the Urban Landscape of a Sacred Song

Yazarı: Maureen Jackson

Yayınevi: Stanford University Press

Yayın Yılı: 2013

ISBN: 978-0-8047-8015-5

Sayfa Sayısı: 254

 

       17. yüzyılda Türk makam müziği alt yapısıyla şekillenen Maftirim geleneğinin ve bu gelenekten hareketle keşfe çıkılan çok katmanlı bir kültürün tarihsel incelemesi olan çalışma, Türkiye’de keskin bir sosyal değişimin yaşandığı 20. ve 21. yüzyıllardaki müzik yaşantısı ve Osmanlı-Türk-Musevî etkileşimi ile ilgili hadiselere odaklanmaktadır. Müziği sosyal yönüyle ele alan yazarın 2005-2006 yıllarında İstanbul’daki Türk Musevî Cemaati çevresinde sürdürdüğü gözlemlerin ve araştırmanın aktarımı niteliğindeki kitabın etnomüzikolojik evsafla kaleme alındığını söylemek mümkündür.

 

 

 

Kitap Adı: İzmir Rumlarının Müziği 1900-1922 – Eğlence, Müzik Dükkânları, Plak Kayıtları

Yazarı: Aristomenis Kaliviotis

Çeviren: Yılmaz Okyay

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yayın Yılı: 2012

ISBN: 978-975-08-2420-3

Sayfa Sayısı: 194

 

       Yazar Kaliviotis Anadolu’da ve özellikle İzmir’deki müzik yaşamını incelemeden Yunan müziği tarihini anlamanın güçlüğüne dikkat çekmektedir. Gelişen kayıt teknikleriyle üretimin yoğun olduğu 20. yüzyılın başından itibaren mübadele zamanlarına kadar geçen 22 yıllık süreçte, özellikle plak kayıtlarından yola çıkılarak; İzmirli Rumların müzik faaliyetlerine ilişkin önemli arşiv belgeleri, yazışmalar, fotoğraflar, katalog kayıtları, plak kapak ve etiket görselleri okuyucuya sunulmaktadır. Kitapla beraber takdim edilen CD’de ise 1922’den önce İzmirli sanatçılar tarafından kaydedilmiş 18 şarkı bulunmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Nietzsche’nin Müzik Üzerine Düşünceleri

Yazarı: Pierre Laserre

Çeviren: İlhan Usmanbaş

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 1996

ISBN: 975-7652-52-0

Sayfa Sayısı: 96

 

       Nietzsche’nin evrilerek olgunlaşan düşünce yapısının ilk evrelerinde, müzik estetiğine dayalı fikirleri ve tezleri çalışma boyunca ele alınmaktadır. Nietzsche’nin gençlik fikirleri birbirine zıt kavramların çatısı altındaki kuramları aynı öğreti içinde eritmeye çalışsa ve karışık olsa da; savunduğu çelişkilerin mantıksal düzlemde, dâhiyane bir üslupla birbirlerine bağlandıkları görülmektedir.  Metafizik ve estetik anlayışıyla yorumlanan bu erken dönem fikirlerinin yer aldığı metinleri karşılaştırarak açıklığa kavuşturma amacı güden P. Laserre, Nietzsche’nin bazı tezlerine karşı eleştirel bir yaklaşım da sergilemektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri

Yayınevi: İstanbul Teknik Üniversitesi T.M.D.K. Yayınları

Yayın Yılı: 2019

e-ISBN: 978-975-561-504-2

Sayfa Sayısı: 758

 

       17-19 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu’na 20’den fazla ülkeden 120 akademisyen katılmıştır. Müzikoloji haricindeki bilimsel disiplinlerden de araştırmacıların yer aldığı sempozyum ile, müzikoloji dışında kalan alanlarda neler olup bittiğini anlamak ve disiplinler arasında iletişim zemini hazırlamak amaçlanmıştır. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yayınları tarafından e-kitap formatında yayınlanan sempozyum bildirilerinin künyesine ek olarak indirme bağlantısını da paylaşmaktayız.

 

 

 

Kitap Adı: Refik Bey… Refik Fersan ve Hatıraları

Yazarı: Murat Bardakçı

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 1995

ISBN: 978-975-7652-36-6

Sayfa Sayısı: 165

 

       Bestekâr ve tanbûrî Refik Fersan’ın hayatını, müziğini, kişiliğini konu edinen bir incelemeyle başlayan çalışmada bilimsel bir dilden ziyade serbest bir üslûp görülmektedir. Cumhuriyete geçiş döneminde, imparatorluğun aristokrasi sınıfına mensup Refik Bey’in müziğini ve hayatını şekillendiren sancıların birer ispatı niteliğindeki önemli arşiv belgeleri veya metinleri sunularak anlatım desteklenmiştir. Refik Bey’in yakın çevresine ait yayınlanmamış fotoğrafları da okuyucuyla paylaşan kitap, hatıraların tam metni ile son bulmaktadır.