Kitap Adı: Rhythmic Cycles and Structures in the Art Music of the Middle East

Editörler: Zeynep Helvacı, Jacob Olley, Ralf Martin Jäger

Yayınevi: Orient-Institut Istanbul

Yayın Yılı: 2017

ISBN: 978-3-95650-172-2

Sayfa Sayısı: 314

 

       27-28 Şubat 2014 tarihlerinde Münster Üniversitesi ve Orient-Institut İstanbul paydaşlığıyla Münster Üniversitesi’nde gerçekleşen sempozyum, künyesi sunulan kitapla aynı adı taşımaktadır. Türk müziğinin iki önemli yapı taşı olarak makam ve usûl kavramı düşünüldüğünde, usûl kavramı üzerine yapılmış ilmî çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu eksikliğin tespitinden hareketle düzenlenen sempozyumda, alanda yetkin Türk ve yabancı akademisyenler tarafından sunulan bildiri metinleri, kitaptaki makaleleri oluşturmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Makamsız – Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey

Yazarı: Martin Greve

Yayınevi: Orient-Institut Istanbul

Yayın Yılı: 2017

ISBN: 978-3-95650-278-1

Sayfa Sayısı: 320

 

       2000’li yılların başlarında Türk müziğinin seyrini, İstanbul’daki müzik yaşantısı temelinde ele alan çalışma yazarın yıllar süren gözlemlerine ve araştırmalarına dayanmaktadır. Melezleşen Türk müziği unsurlarının ana akım müzik hâlini almasına ve Batı medeniyetinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra etkin biçimde görülen bireyselleşmenin Türk müziğindeki tezahürlerine çalışmanın odağı olması bakımından dikkat çekilmektedir. Kitap, Türk müziğinde merkezî öneme sahip olduğu belirtilen üç veçhe (enternasyonelleşme, tarihselleşme, melezleşme) etrafında şekillenmiştir.

 

 

 

Kitap Adı: Müzik Sosyolojisi – Sorunlar, Yaklaşımlar, Tartışmalar

Yazarı: Güneş Ayas

Yayınevi: Doğu Kitabevi

Yayın Yılı: 2015

ISBN: 978-605-9093-61-3

Sayfa Sayısı: 382

 

       Müzik sosyolojisi alanındaki birikimi bir araya getiren Türkçe kaynak olma özelliğiyle önemli bir boşluğu dolduran kitap iki kısımdan müteşekkildir. İlk kısımda müzik sosyolojisindeki çeşitli kuramlara değinilirken, ikinci kısımda Osmanlı-Türk müziğinin meselelerine dair seçme makalelere yer verilmiştir. Eleştirel bir tutumla Batı toplumlarında geliştirilen kavramları Türkiye’deki tartışmalara aynen uygulamaktan kaçınan Ayas, yerli bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: Ney’in Sırrı

Yazarı: Beşir Ayvazoğlu

Yayınevi: Kapı Yayınları

Yayın Yılı: 2007

ISBN: 978-9944-486-40-8

Sayfa Sayısı: 146

 

       Yazarının “Osmanlı estetik dünyasının bir bakıma ‘ney’ sembolünden yola çıkılarak anlatıldığı bir kitapçık” olarak nitelediği çalışma ilk olarak 2002 yılında basılmış olup UNESCO’nun 2007 yılını Dünya Mevlânâ Yılı ilan etmesinden sonra genişletilerek tekrar yayına hazırlanmıştır. Günümüze dek uzanan bir meşk silsilesinin temsilcileri olan Aziz Dede, Emin Dede, Halil Dikmen’in biyografilerinin yanı sıra; Osmanlı kültürü ve Mevlevîlik, ney-edebiyat ilişkisi üzerine de aydınlatıcı bölümler okuyucuya sunulmaktadır. Biyografileri sunulan neyzenlerden Emin Dede’nin hattat, Halil Dikmen’in ise ressam olmasından ötürü hem eserlerinin sunulduğu hem de çeşitli arşivlerden edinilen fotoğraflar kitap içeriğini zenginleştirmektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Ney…

Yayına Hazırlayanlar: Ali Tan, Mustafa Çıpan

Yayınevi: Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yayın Yılı: 2014

ISBN: 978-605-149-463-0

Sayfa Sayısı: 168

 

       Türkiye’nin ilk ney kataloğu olan kitapta Ali Tan’ın doktora tezi sebebiyle incelediği, yedi farklı koleksiyonda yer alan neyler detaylı fotoğrafları ve teknik bilgileriyle sunulmaktadır. Kırk civarında şairin şiirlerinden seçilen ney ile ilgili beyitler ise Mustafa Çıpan tarafından hazırlanan günümüz Türkçesindeki karşılıklarıyla çalışma boyunca yer bulmaktadır. Kitabın içerdiği 2 adet CD’den birinde bulunan üstad Niyazi Sayın’ın taksimleri eşliğinde Mustafa Çıpan’ın okuduğu şiirler; diğerinde bulunan yine üstad Niyazi Sayın’ın Aziz Dede ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait neylerle yaptığı pençgâh, sabâ, fihrist taksimler çalışmaya anlam katmaktadır.