Kitap Adı: 100. Ölüm Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan

Yayına Hazırlayan: Rûhî Ayangil

Yayınevi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yayın Yılı: 2016

ISBN:  978-605-9507-01-1

Sayfa Sayısı: 254

 

       Ölümünün 100. Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’i akademik nitelikte anmak maksadıyla hazırlanan kitap, 24 araştırmacının kaleme aldığı 19 makaleyi içermektedir. Bu makalelerde üstâdın hayatı, eserleri, dönemi incelenmiş ve makam müziğimizin bilimsel özelliklerine değinilmiştir. Günümüzde neredeyse efsâneleştirilerek anlatılan Tanbûri Cemil Bey figürüne rağmen, bilimsel zorunluluklar gözetilerek sergilenen yaklaşım kitabın genelinde hüküm sürmektedir. Bu kitap aynı zamanda müzikbilim alanında değerli araştırmacıları biraraya getiren örnek bir dayanışma ruhu yansıtarak öncül bir nitelikle Türk Müziği Akademik Çevresi’nin çalışma hayatına başlamasına vesile olmuştur.

 

 

 

Kitap Adı: Mûsiki İnkılâbı’nın Sosyolojisi – Klasik Türk Müziği Geleneğindeki Süreklilik ve Değişim

Yazarı: Onur Güneş Ayas

Yayınevi: Doğu Kitabevi

Yayın Yılı: 2014

ISBN: 978-605-5296-65-0

Sayfa Sayısı: 416

 

       Bu kitabın temelleri Onur Güneş Ayas’ın 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hazırladığı doktora tezine dayanmaktadır. Erken Cumhuriyet dönemi Batılılaşma politikalarının müzik alanındaki tezahürünün ilk kez sosyolog gözüyle incelenmesi niteliğini taşıyan çalışma, üç ana bölümden müteşekkildir. Bu bölümlerde sırasıyla; Musıki İnkılâbı’nın sebepleri ve temelleri, gerçekleştiği dönem içindeki etkileri ve günümüzün şekillenmesinde belirleyici rol oynayan sonuçları incelenmektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Bin Yılın Mirası – Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği

Yazarı: Cenk Güray

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2011

ISBN: 978-605-4518-16-6

Sayfa Sayısı: 154

 

       Güray’ın çalışmasında Anadolu edvar geleneğinin tarihsel süreçteki gelişimi ve değişimi incelenmektedir. Eski Mezopotamya’dan itibaren günümüzü şekillendiren kuram anlayışları ve dönüm noktaları kronolojik bir düzen içinde okuyucuya sunulmaktadır. Bilhassa XX. yüzyıl politikalarıyla belirginleşen Osmanlı kent müziği ve kırsal müzik kutuplaşmasına dikkat çeken Güray, çalışmasını Anadolu müzik kuramını bütüncül ve tutarlı biçimde aktarabilecek bir müzik kuramının ön çalışmaları olarak nitelemektedir.

 

 

 

Kitap Adı: Esâtîz-i Elhân

Yazarı: Rauf Yektâ

Yayına Hazırlayan: Nuri Akbayar

Yayınevi: Pan Yayıncılık

Yayın Yılı: 2000

ISBN: 975-7652-55-5

Sayfa Sayısı: 204

 

       Rauf Yekta Bey tarafından kaleme alınan risalelerden oluşan eser, Türk Müziği alanında yazılmış ilk biyografi çalışmalarındandır. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yayınlanan ve üç bölümden oluşan çalışmada sırasıyla Zekâî Dede, Abdülkadir-i Merâgî ve Dede Efendi’nin hayatları incelenmiş, besteledikleri eserler makamsal sınıflandırma içinde sıralanmıştır. Söz konusu yayın, bu risalelerin Mustafa Erkan tarafından günümüz harflerine çevrilerek okuyucuya sunulmuş hâlidir.

 

 

 

Kitap Adı: Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi – Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı

Yazarı: Howard S. Becker

Çeviren: Şerife Geniş

Yayınevi: Heretik Yayıncılık

Yayın Yılı: 2013

ISBN: 978-605-84466-1-8

Sayfa Sayısı: 240

 

       Chicago Okulu’nun ikinci nesil temsilcilerinden sayılan, Amerikan sosyolojisinin önemli isimlerinden olan Howard S. Becker; bu kitabında akademik dünyada karşılaşılan yazım sorunlarını mercek altına almaktadır. Çalışmanın çıkış noktası, Becker’in lisansüstü öğrencilerine verdiği akademik yazım dersleridir. Elimizdeki Türkçe çeviri, yazarın Türk okuyucular için yazdığı önsöz ile başlamaktadır.