Türk Mūsikīsinin Kısa Târihi – Mes’ud Cemil

Yazar: |2019-01-13T23:34:08+03:0018 Mayıs, 2018|Güncel, Her dem taze|

Mes’ud Cemil Bey'in 1948 senesinde Ankara'da düzenlenen İngiliz-Türk Müzik Festivali için İngilizce olarak kaleme aldığı ve Taha Toros Arşivinden çıkartılan "A Short History of Turkish Music" başlıklı bu metin, Bâkî Enis Balakbabalar tarafından Türkçeleştirilmiş olup; metnin çevirisinde, Mes’ud Cemil’in müellifi olduğu, Uğur Derman’ın neşre hazırladığı, Kubbealtı Neşriyatı’nca 2011 senesinde basılan “Tanbūrî Cemil'in Hayâtı” kitabındaki imlâ, telâffuz ve kelime tercihleri dikkate alınmıştır.