Baki Enis Balakbabalar Hakkında

1981 yılında Istanbul Üsküdar’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2005’te mezun oldu. 2010 senesine kadar özel sektörde çalıştı. 2011 senesinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Serdar Bişiren’den Türk müziği usûlleri ve ritim saz (Bendir, dâire, kudüm ve def) dersleri aldı. 2013’te İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) İcra Heyetinde 3 dönem boyunca ritim saz olarak görev yaptı. Rast Müzikoloji Dergisi’nde İngilizce dil editörlüğü görevinde bulundu. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Târihî Türk Müziği Topluluğu’nda misafir sanatçı olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Prof. Rûhî Ayangil’in şefliğinde İfâde Türk Müziği Topluluğunda görev almaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve gerek icracı, gerek araştırmacı vasfıyla çeşitli Türk müziği projelerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Mūsikīsinin Kısa Târihi – Mes’ud Cemil

Yazar: |2019-01-13T23:34:08+00:0018 Mayıs, 2018|Güncel, Her dem taze|

Mes’ud Cemil Bey'in 1948 senesinde Ankara'da düzenlenen İngiliz-Türk Müzik Festivali için İngilizce olarak kaleme aldığı ve Taha Toros Arşivinden çıkartılan "A Short History of Turkish Music" başlıklı bu metin, Bâkî Enis Balakbabalar tarafından Türkçeleştirilmiş olup; metnin çevirisinde, Mes’ud Cemil’in müellifi olduğu, Uğur Derman’ın neşre hazırladığı, Kubbealtı Neşriyatı’nca 2011 senesinde basılan “Tanbūrî Cemil'in Hayâtı” kitabındaki imlâ, telâffuz ve kelime tercihleri dikkate alınmıştır.